Dzień rektorski 28 października 2020

Kategorie: 

Informujemy, że Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadził w dniu 28 października 2020 r. (środa) dzień rektorski wolny od zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Wrocławskim.

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe rozstrzygnięty

Miło nam poinformować, że laureatami dwóch równorzędnych nagród w konkursie na najlepszą pracę magisterską z matematyki zostali:

Mikołaj Słupiński za pracę Hidden Markov Models in ultra-high frequency time series processing, napisaną pod opieką dr. hab. Pawła Lorka oraz
Maciej Kucharski za pracę Niezależne od wymiaru szacowania transformat Riesza związanych z oscylatorem harmonicznym, napisaną pod opieką dr. hab. Błażeja Wróbla.

W ramach finału konkursu, który odbył się 23 października na kanale YT, wyłoniono zwycięzców w konkursie na najlepszą pracę licencjacką z matematyki.

Pierwszą nagrodę zdobyła Alicja Kotyla za pracę O nieskończonej teorii Galois, napisaną pod opieką prof. Krzysztofa Krupińskiego.

Dwie równorzędne drugie nagrody przyznano Neli Tomaszewicz za pracę Statistical Analysis of Climate Data, napisaną pod opieką dr Liudmyly Zaitsevej, oraz Wojciechowi Prokopowiczowi za pracę Spacery losowe na grafach nieskończonych, napisaną pod opieką prof. Dariusza Buraczewskiego.

Praca Neli Tomaszewicz otrzymała też nagrodę publiczności.

Pozostałe prace zakwalifikowane do finału tego konkursu to:

Grzegorz Bilka, O pewnym ideale podzbiorów płaszczyzny (promotor: P. Borodulin-Nadzieja),
Bartosz Chmiela, Statystyczna analiza częstości występowania kodonów w kodzie genetycznym (promotor: K. Topolski),
Maciej Korpalski, Kombinatoryczna charakteryzacja współczynnika pokryciowego dla ideału zbiorów miary zero (promotor: J. Kraszewski),
Marta Morawiec, Test normalności i niezależności (promotor: W. Ejsmont),

Wszystkim laureatom, finalistom oraz ich promotorom serdecznie gratulujemy.

Współorganizatorem konkursu i fundatorem nagród jest Santander Bank Polska SA.

Zasady korzystania z Biblioteki Wydziałowej w czasie zagrożenia epidemicznego

Kategorie: 

Zasady korzystania z Biblioteki Wydziałowej w czasie zagrożenia epidemicznego od 19.10.2020.

 • Biblioteka jest czynna od poniedziałku do czwartku w godz. 9-15, w piątek w godz. 9-17.
 • W Bibliotece jednocześnie może przebywać maksymalnie 5 osób (nie licząc pracowników) z zachowaniem odległości minimum 2 metrów między osobami.
 • Korzystanie z książek, komputerów na miejscu nie jest możliwe.
 • Korzystanie z katalogu kartkowego nie jest możliwe.
 • Zamówienia na książki odbywają się wyłącznie online.
 • Korzystanie z Biblioteki jest możliwe wyłącznie w maseczkach (obowiązkowo zasłonięte nos i usta).
 • Poruszanie na terenie Biblioteki jest możliwe tylko w wyznaczonych strefach.
 • Bezpośrednio po wejściu do Biblioteki obowiązuje dezynfekcja rąk.

Powyższe zasady obowiązują do odwołania.

Ze względów bezpieczeństwa prosimy o ścisłe stosowanie się do powyższych zasad oraz innych zaleceń pracowników Biblioteki.

Przechodzimy na nauczenia zdalne

Kategorie: 

Zgodnie z poleceniem Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, ze względu na aktualną sytuację epidemiczną, od poniedziałku 19 października wszystkie zajęcia prowadzone w Instytucie Matematycznym przechodzą w tryb zdalny. Zajęcia zdalne odbywają się w terminie przewidzianym dla zajęć stacjonarnych. Decyzja obowiązuje do 15 listopada.

Szczegóły dotyczące organizacji zajęć i przejścia na formę zdalną zostaną przekazane wkrótce przez prowadzących.

Ogłoszenie Dyrekcji dla przyszłych nauczycieli

Kategorie: 

Ogłoszenie dyrekcji dla studentów realizujących kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela:

 1. W celu usprawnienia organizacji kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, zobowiązuje się wszystkich studentów kierunku matematyka, którzy planują uzyskać kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela, do zadeklarowania tego na Formularzu D w terminie do 19 października (poniedziałek).
 2. Deklarację składają studenci studiów licencjackich, semestru drugiego oraz wyższych, a także studenci studiów magisterskich, którzy już realizowali, bądź aktualnie realizują przedmioty kształcenia nauczycielskiego albo planują rozpoczęcie ich realizacji w kolejnym semestrze.
 3. Do uzyskania kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela nie jest niezbędna realizacja specjalności nauczycielskiej, aczkolwiek jest to zalecane.
 4. Deklarację będzie można odwołać w dalszym toku studiów (nie dotyczy to studentów studiów magisterskich, którzy zadeklarowali/zadeklarują wybór specjalności nauczycielskiej).
 5. Przedmioty przypisane w planie zajęć do kategorii Przedmioty dla specjalności nauczycielskiej (N) będą dostępne wyłącznie dla studentów, którzy złożyli powyższą deklarację.

Dziekanat podzielony

Kategorie: 

Dziekanat informuje:

W związku z narastającą liczbą zakażeń wirusem SARS-Cov-2 uprzejmie informujemy, iż dziekanat Wydziału Matematyki i Informatyki został podzielony na dwa zespoły. Od 12.10.2020 r. w budynku Instytutu Informatyki w p. 28 będzie działał dziekanat obsługujący studentów informatyki I-go stopnia, ISIM-u oraz sprawy pomocy materialnej. Natomiast w budynku Instytutu Matematycznego – parter, pokój 202 (przy wejściu od strony parkingu) – będzie działał dziekanat obsługujący studentów matematyki, informatyki II-go stopnia oraz Data Science. Godziny pracy dziekanatu pozostają bez zmian, tj. od poniedziałku do czwartku w godz. 11:00–14:00.

Prosimy o ograniczenie wizyt w dziekanatach do niezbędnego minimum. Wszelkie sprawy prosimy przekazywać drogą mailową bądź telefonicznie. Działania te mają na celu zadbanie o zdrowie nas wszystkich. Jednocześnie pragniemy zapewnić, że nikt z Państwa nie zostanie bez pomocy z naszej strony.

Strony

Subskrybuj