Ankiety ewaluacyjne

Kategorie: 

Ogłoszenie Dyrekcji:

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem studiów obowiązkiem każdego studenta jest wypełnianie ankiet ewaluacyjnych dotyczących zajęć dydaktycznych. Ankiety można wypełniać w systemie USOS do 23 lutego. Ankiety są anonimowe, a ich wyniki będą udostępniane pracownikom dopiero po zakończonej sesji poprawkowej.

Ogłoszenie dla studentów szukających promotora

Kategorie: 

Przypominamy, że studenci kierunku matematyka, którzy mają promotora obowiązani są to zgłosić na formularzu E.

Studenci szóstego semestru studiów licencjackich kierunku matematyka oraz studenci semestrów trzeciego i czwartego studiów magisterskich kierunku matematyka, którzy (z jakiegokolwiek powodu) nie mają jeszcze promotora, w szczególności studenci mający trudności ze znalezieniem promotora, proszeni są o wypełnienie ankiety.

 

III edycja konkursu im. Edyty Szymańskiej

Kategorie: 

Wydział Matematyki i Informatyki UAM ogłasza III edycję konkursu o nagrodę im. Edyty Szymańskiej na najlepszy wynik naukowy (lub serię takich wyników) z zakresu matematyki i informatyki teoretycznej, uzyskany w latach 2019-2020 przez kobietę związaną z polskim środowiskiem matematycznym. Konkurs adresowany jest do wszystkich kobiet nieposiadających jeszcze stopnia doktora habilitowanego, w tym do studentek i doktorantek.

Laureatką II edycji tego konkursu jest nasza pracowniczka, dr Aleksandra Kwiatkowska.

Semestr letni w całości zdalnie

Kategorie: 

Ogłoszenie Dyrekcji:

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiczną oraz uwarunkowania prawne, wszystkie zajęcia przeznaczone dla studentów kierunku matematyka prowadzone w Instytucie Matematycznym w semestrze letnim roku akademickiego 2020/21 zostały zaplanowane jako zajęcia odbywające się w trybie zdalnym przez cały semestr.

Sukces w konkursie prac studenckich

Miło nam poinformować, że w 54 edycji Konkursu PTM na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki nagrodę drugiego stopnia otrzymał nasz absolwent, mgr Mikołaj Słupiński za pracę Hidden Markov Models in ultra-high frequency time series processing. Wyróżnienia otrzymali inni nasi absolwenci: mgr Martyna Wiśniewska za pracę Model Lee-Cartera oraz mgr Oliwier Biernacki za pracę Random walks in random environment: ruin probability in ballistic regime.

Gala laureatów odbędzie się 22 stycznia 2021 ok. godziny 17 na kanale YT Instytutu Matematycznego UWr.

Pełne wyniki konkursu

Zmiana procedury zgłaszania promotora i tematyki pracy dyplomowej

Kategorie: 
W związku ze zdalną formą nauczania, zmianie uległa procedura zgłaszania promotora i tematyki pracy dyplomowej. Zgłoszenia należy dokonywać poprzez MS Forms na Formularzu E. Zwracamy uwagę, że:
  • wymóg podpisu promotora został zastąpiony oświadczeniem studenta, że zgłoszenie zostało z promotorem uzgodnione, 
  • wymóg podania tematu pracy dyplomowej został zastąpiony wymogiem podania tematyki pracy dyplomowej (która może być określona nieco szerzej niż ostateczny temat pracy),
  • powyższy formularz jest zgłoszeniem wyboru promotora i w związku z tym powinien zostać złożony niezwłocznie po uzyskaniu zgody nauczyciela akademickiego na przyjęcie obowiązków promotora oraz wyznaczeniu przez niego tematyki (nie mylić z tematem) pracy dyplomowej.

Zgłoszenie powinien złożyć każdy student kierunku matematyka, który ma już wybranego promotora oraz każdy student kierunku ISIM lub Data Science, którego promotorem jest pracownik Instytutu Matematycznego. Studenci, którzy złożyli już papierową kartę pracy dyplomowej, proszeni są o ponowne zgłoszenie zgodnie z powyższą procedurą.

Strony

Subskrybuj