Zakład Analizy Matematycznej, Instytut Matematyczny Uniwersytetu WrocławskiegoUniwersytet Wroclawski


Kierownikiem zakładu jest prof. Marek Bożejko.     .Marek Bozejko

Strona poświęcona seminarium zakładowemu.

W czerwcu 2004 zorganizowaliśmy konferencję Quantum Probability and Related Topics, 2004

Pracownicy zakładu:
prof. dr hab. Marek Bożejko      Marek Bozejko
dr Artur Buchholz

dr Ilona Królak Ilona Krolak

mgr Anna Krystek   Anna Krystek  

dr hab. Wojciech Młotkowski,
dr Piotr Śniady

dr Łukasz Wojakowski     Lukasz Wojakowski

dr Janusz Wysoczański  Janusz Wysoczanski

Jesteśmy członkiem sieci European Research Network: Quantum Probability with Applications to Physics, Information Theory and Biology