Program i materiały na Radę Instytutu Matematycznego w dniu 13 czerwca 2017 roku

Zapraszam na posiedzenie Rady Instytutu Matematycznego, które odbędzie się 13 czerwca 2017 r. o godz. 12:15, w audytorium im. Władysława Ślebodzińskiego.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Instytutu Matematycznego w dniu 16 maja 2017 roku.
 2. Komunikaty Dyrekcji. (ref. prof. G. Karch)
 3. a) Nadanie stopnia doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki mgr. Grzegorzowi Świderskiemu.
  b) Wniosek o wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgr. Grzegorza Świderskiego. (ref. prof. G. Karch)
 4. Powołanie recenzentów, komisji doktorskiej oraz komisji do egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie mgr. Krystiana Bekały. (ref. prof. G. Karch)
 5. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. Joanny Tumilewicz. Ustalenie tematu rozprawy doktorskiej oraz zakresu egzaminów z dyscypliny podstawowej, dodatkowej i języka obcego nowożytnego. Wybór promotora oraz przewodniczącego komisji doktorskiej. (ref. prof. G. Karch)
 6. Wniosek o przedłużenie o jeden miesiąc terminu sporządzenia przez dr. hab. Adama Nowaka recenzji rozprawy doktorskiej mgr. Grzegorza Kępy. (ref. prof. G. Karch)
 7. Wniosek o przedłużenie o jeden miesiąc terminu sporządzenia przez prof. dr. hab. Elżbietę Pol recenzji rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Pietronia. (ref. prof. G. Karch)
 8. Zmiana przewodniczącego Komisji Doktorskiej w przewodzie mgr Piotra Drygiera. (ref. prof. G. Karch)
 9. Zmiana przewodniczącego Komisji Doktorskiej w przewodzie mgr Marii Kamińskiej-Zabierowskiej. (ref. prof. G. Karch)
 10. Zaopiniowanie zatrudnień w Instytucie Matematycznym:
  - dr. Piotra Borodulina-Nadzieję – przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta na czas nieokreślony od 1.10.2017,
  - dr. Tomasza Elsnera – przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta na czas nieokreślony od 1.10.2017,
  - dr. Grzegorza Jagiellę – przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta na czas nieokreślony od 1.10.2017,
  - dr. Michała Marcinkowskiego – przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta na czas nieokreślony od 1.10.2017,
  - dr. Biswarupa Dasa – na stanowisko adiunkta na okres 1.10.2017 – 30.09.2019,
  - mgr. Daniela Hoffmanna – na stanowisko asystenta na okres 1.10.2017 – 30.09.2019, pod warunkiem, że kandydat złoży rozprawę doktorską do końca września 2017. (ref. prof. G. Karch)
 11. Zaopiniowanie zatrudnień na semestralnych etatach naukowych:
  - prof. dr hab. Krzysztof Dębicki,
  - prof. dr hab. Jacek Dziubański,
  - prof. dr hab. Jacek Świątkowski. (ref. prof. G. Karch)
 12. Zaopiniowanie zatrudnień na zastępstwo w roku akademickim 2017/2018
  - prof. dr. hab. Tomasza Rolskiego na 3/7 etatu,
  - prof. dr hab. Władysława Szczotki na 3/7 etatu,
  - dr Krzysztofa Tabisza na cały etat. (ref. prof. G. Karch)
 13. Zaopiniowanie zatrudnienia dr. Slavko Moconja w projekcie prof. Krzysztofa Krupińskiego na stanowisku adiunkta typu post-doc na okres 01-10.2017-30.09.2019. (ref. prof. K. Krupiński)
 14. Zaopiniowanie wniosków o zatrudnienie na umowę zlecenie w semestrze zimowym w roku akademickim 2017/2018:
  - mgr Łukasza Chołaja,
  - dr Andrzeja Dąbrowskiego,
  - mgr Magdaleny Michalak,
  - dr hab. inż. Zbigniewa Michny,
  - dr Łukasza Paszkowskiego,
  - mgr Piotra Sobczyka. (ref. dr T. Elsner)
 15. Zaopiniowanie wniosków o udzielenie bezpłatnego urlopu dla:
  - dr Wojciecha Cygana w terminie 1.10.2017 – 30.09.2018,
  - dr Jaroslawa Harezlaka w terminie 1.10.2017 – 31.01.2018,
  - dr Pawła Kawy w terminie 1.10.2017 – 30.09.2018,
  - dr Michała Marcinkowskiego w terminie 1.10.2017 – 30.09.2018.(ref. prof. G. Karch)
  15a. Zaopiniowanie wniosku o udzielenie bezpłatnego urlopu dla mgr. Daniela Hoffmanna w terminie od 1.10.2017 do 30.09.2018. (ref. prof. G.Karch)
 16. Zaopiniowanie wniosku w sprawie powołania dr. Tomasza Elsnera na zastępcę dyrektora ds. dydaktycznych w Instytucie Matematycznym na okres od 1.10.2017 do 31.08.2020. (ref. prof. G.Karch)
  16a. Zaopiniowanie zmian w regulaminie praktyk zawodowych. (ref. dr hab. A. Raczyński)
 17. Informacja dyrektora ds. dydaktycznych o planach na rok 2017/18. (ref. dr T. Elsner)
 18. Wolne wnioski