Program i materiały na Radę Instytutu Matematycznego w dniu 13 grudnia 2016 roku

Zapraszam na posiedzenie Rady Instytutu Matematycznego, które odbędzie się 13 grudnia 2016 r. o godz. 12:00, w Instytucie Informatyki w sali 119, bezpośrednio przed posiedzeniem Rady Wydziału.

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Instytutu Matematycznego w dniu 27 września 2016 roku.
 2. Komunikaty Dyrekcji. (ref. prof. dr hab. G. Karch)
 3. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. Miłosza Krupskiego. Ustalenie tematu rozprawy doktorskiej oraz zakresu egzaminów z dyscypliny podstawowej, dodatkowej i języka obcego nowożytnego. Wybór promotora oraz przewodniczącego komisji doktorskiej. (ref. prof. dr hab. K. Dębicki)
 4. Powołanie recenzentów, komisji doktorskiej oraz komisji do egzaminów doktorskich w przewodzie mgr Agaty Ilnickiej. (ref. prof. dr hab. K. Dębicki)
 5. Zaopiniowanie wniosków o zatrudnienie na umowę zlecenie w semestrze letnim w roku akademickim 2016/2017:
  - dr Andrzej Dąbrowski,
  - mgr Marcin Kamiński,
  - mgr Adam Ocharski,
  - mgr Paweł Ptasznik,
  - mgr Tomasz Podkalicki,
  - dr Kamil Tabiś. (ref. dr T. Elsner)
 6. Zaopiniowanie szczegółowych zasad rekrutacji na studia doktoranckie na rok akademicki 2017/2018 oraz zmian w ramowym programie studiów doktoranckich (ref. prof. dr hab. J. Dziubański)
 7. Wolne wnioski.