Program i materiały na Radę Instytutu Matematycznego w dniu 14 listopada 2017 roku

Zapraszam na posiedzenie Rady Instytutu Matematycznego, które odbędzie się 14 listopada 2017 r. o godz. 12:15, w audytorium im. Władysława Ślebodzińskiego.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Instytutu Matematycznego w dniu 19 września 2017 roku.
2. Komunikaty Dyrekcji. (ref. prof. G. Karch)
3. Nadanie stopnia doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki mgr. Agacie Ilnickiej. (ref. prof. K. Dębicki)
4. Zmiana zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr. Daniela Hoffmanna. (ref. prof. K. Dębicki)
5. Zatrudnienie dra Piotra Szulca na stanowisku adiunkta typu postdoc w projekcie prof. Małgorzaty Bogdan, w terminie 1.12.2017-30.11.2018. (ref. prof. G. Karch)
6. Zmiana nazwy Zakładu Zastosowań Matematyki i powołanie jego kierownika. (ref. prof. G. Karch)
6a. Likwidacja Zakładu Dydaktyki Matematyki. (ref. prof. G. Karch)
7. Propozycja zmian nazw przedmiotów na Kwalifikacyjnych Studiach Podyplomowych Nauczanie Matematyki. (ref. dr T. Elsner)
7a. Zaopiniowanie wytycznych dla prac dyplomowych studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UWr, kierunku matematyka. (ref. dr T. Elsner)
8. Krótka informacja o rekrutacji w IM na rok akademicki 2017/2018 na studia I stopnia (ref. dr hab. T. Pezda i dr J. Kraszewski), II stopnia (ref. dr hab. W. Młotkowski) i III stopnia (ref. dr hab. Z. Rzeszotnik)
9. Wolne wnioski