Program i materiały na Radę Instytutu Matematycznego w dniu 16 maja 2017 roku

Zapraszam na posiedzenie Rady Instytutu Matematycznego, które odbędzie się 16 maja 2017 r. o godz. 12:15, w audytorium im. Władysława Ślebodzińskiego.

Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Instytutu Matematycznego w dniu 28 lutego 2017 roku.

2. Powołanie recenzentów, komisji doktorskiej oraz komisji do egzaminów doktorskich w przewodzie mgr. Macieja Pietronia. (ref. prof. K. Dębicki)

3. Powołanie recenzentów, komisji doktorskiej oraz komisji do egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie mgr. Grzegorza Kępy. (ref. prof. K. Dębicki)

4. Powołanie komisji do egzaminu z dyscypliny dodatkowej oraz z języka angielskiego w przewodzie mgr Krystiana Bekały. (ref. prof. K. Dębicki)

5. Zamknięcie przewodów doktorskich:
- mgr Anna Pochyła;
- mgr Jacek Wieszaczewski. (ref. prof. K. Dębicki)

6. Wniosek o przedłużenie zatrudnienia dr Kamila Kosińskiego na stanowisku adiunkta naukowego od 1.10.2017 do 30.09.2018. (ref. prof. G. Karch)

7. Zaopiniowanie wniosków o udzielenie bezpłatnych urlopów dla:
- dr Jana Dobrowolskiego w terminie od 1.10.2017 do 30.09.2018;
- dr Jakuba Gismatullina w terminie od 1.10.2017 do 30.09.2018;
- dr Konrada Kolesko w terminie od 1.10.2017 do 30.09.2018;
- dr Aleksandry Kwiatkowskiej w terminie od 1.10.2017 do 30.09.2018;
- dr Mariusza Mirka w terminie od 1.10.2017 do 30.09.2018;
- prof. dr hab. Grzegorza Plebanka w terminie od 21.10.2017 do 21.12.2017 (oraz od 20.09.2017 do 20.10.2017 - urlop szkoleniowy);
- dr Błażeja Wróbla w terminie od 1.11.2017 do 28.02.2018;
- dr hab. Romana Urbana w terminie od 1.01.2018 do 13.05.2018 (oraz od 14.05.2018 do 14.06.2018 – urlop szkoleniowy).
(ref. prof. G. Karch)

8. Informacja o wydatkach Instytutu Matematycznego na wyjazdy pracowników i gości. (ref. prof. K. Dębicki)

9. Informacja o etatach naukowych. (ref. prof. G. Karch)

10. Zmiany w programie kształcenia na kierunku matematyka. (ref. dr T. Elsner)

10a. Zmiana nazw specjalności na studiach podyplomowych. (ref. dr T. Elsner)

11. Zmiany w efektach kształcenia na studiach doktoranckich – kierunek matematyka. (ref. dr hab. A. Raczyński)

12. Informacje o promocji studiów matematycznych. (ref. dr J. Kraszewski)

13. Wolne wnioski.