Program i materiały na Radę Instytutu Matematycznego w dniu 17 kwietnia 2018 roku

Zapraszam na posiedzenie Rady Instytutu Matematycznego, które odbędzie się 17 kwietnia 2018 r. bezpośrednio po posiedzeniu Rady Wydziału, w sali 119 w budynku instytutu informatyki.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Instytutu Matematycznego w dniu 6 marca 2018 roku.

2. Komunikaty Dyrekcji. (ref. prof. G. Karch)

3. Nadanie stopnia doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki mgr Marii Kamińskiej-Zabierowskiej. (ref. prof. K. Dębicki)

4. Powołanie recenzentów, komisji doktorskiej oraz komisji do egzaminu z dyscypliny podstawowej w przewodzie mgr Joanny Tumilewicz. (ref. prof. K. Dębicki)

5. Wolne wnioski