Program i materiały na Radę Instytutu Matematycznego w dniu 19 czerwca 2018 roku

Zapraszam na posiedzenie Rady Instytutu Matematycznego, które odbędzie się 19 czerwca 2018 r. o godz. 12:15, w audytorium im. Władysława Ślebodzińskiego.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Instytutu Matematycznego w dniu 22 maja 2018 roku.
2. Komunikaty Dyrekcji. (ref. dr T. Elsner)
3. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. Michała Krawca. Ustalenie tematu rozprawy doktorskiej oraz zakresu egzaminów z dyscypliny podstawowej, dodatkowej i języka obcego nowożytnego. Wybór promotora i przewodniczącego komisji doktorskiej. (ref. prof. P. Biler)
4. Zmiana przewodniczącego Komisji Doktorskiej w przewodzie mgr. Miłosza Krupskiego. (ref. prof. P. Biler)
5. Powołanie recenzentów, komisji doktorskiej oraz komisji do egzaminów doktorskich w przewodzie mgr. Miłosza Krupskiego. (ref. prof. P. Biler)
6. Zmiana zakresu egzaminu z dyscypliny dodatkowej w przewodzie mgr. Tomasza Rzepeckiego. (ref. prof. P. Biler)
7. Powołanie recenzentów, komisji doktorskiej oraz komisji do egzaminów doktorskich w przewodzie mgr. Tomasza Rzepeckiego. (ref. prof. P. Biler)
8. Zaopiniowanie wniosku o udzielenie bezpłatnego urlopu dla dr. Grzegorza Świderskiego w roku akademickim 2018/2019. (ref. dr T. Elsner)
9. Zaopiniowanie zatrudnień na semestralnych etatach naukowych w roku akademickim 2018/2019 w semestrze zimowym:
a) prof. dr hab. Grzegorz Karch,
b) prof. dr hab. Grzegorz Plebanek,
c) dr hab. Jacek Zienkiewicz.
(ref. prof. K. Krupński)
10. Wolne wnioski