Program i materiały na Radę Instytutu Matematycznego w dniu 19 września 2017 roku

Zapraszam na posiedzenie Rady Instytutu Matematycznego, które odbędzie się 19 września 2017 r. o godz. 12:15, w audytorium im. Władysława Ślebodzińskiego.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Instytutu Matematycznego w dniu 13 czerwca 2017 roku.
 2. Komunikaty Dyrekcji. (ref. prof. G. Karch)
 3. Powołanie dr Irminy Czarnej na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr. Joanny Tumilewicz. (ref. prof. K. Dębicki)
 4. Powołanie recenzentów, komisji doktorskiej oraz komisji do egzaminów doktorskich w przewodzie mgr. Marii Kamińskiej-Zabierowskiej. (ref. prof. K. Dębicki)
 5. Zmiana zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej oraz dodatkowej w przewodzie mgr. Daniela Hoffmanna. (ref. prof. K. Dębicki)
 6. Powołanie recenzentów, komisji doktorskiej oraz komisji do egzaminów doktorskich w przewodzie mgr. Daniela Hoffmanna. (ref. prof. K. Dębicki)
 7. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. Piotra Markowskiego. Ustalenie tematu rozprawy doktorskiej oraz zakresu egzaminów z dyscypliny podstawowej, dodatkowej i języka obcego nowożytnego. Wybór promotora, promotora pomocniczego oraz przewodniczącego komisji doktorskiej. (ref. prof. K. Dębicki)
 8. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. Witolda Świątkowskiego. Ustalenie tematu rozprawy doktorskiej oraz zakresu egzaminów z dyscypliny podstawowej, dodatkowej i języka obcego nowożytnego. Wybór promotora i promotora pomocniczego oraz przewodniczącego komisji doktorskiej. (ref. prof. K. Dębicki)
 9. Zmiana przewodniczącego Komisji Doktorskiej w przewodzie mgr. Macieja Pietronia. (ref. prof. G. Karch)
 10. Zaopiniowanie kryteriów przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego w Instytucie Matematycznym od roku akademickiego 2017/2018. (ref. prof. G. Karch)
 11. Opinia w sprawie upoważnienia doktorów na recenzentów i promotorów prac dyplomowych. (ref. dr T. Elsner) 
  11a. Zmiana warunków zasad rekrutacji na studia I stopnia, kierunek Matematyka. (ref. dr T. Elsner)
  11b. Informacja o zmianie zasad rekrutacji na studia I stopnia, kierunek ISIM. (ref. prof. D. Buraczewski)
 12. Wolne wnioski