Program i materiały na Radę Instytutu Matematycznego w dniu 22 maja 2018 roku

Zapraszam na posiedzenie Rady Instytutu Matematycznego, które odbędzie się 22 maja 2018 r. o godz. 12:15, w audytorium im. Władysława Ślebodzińskiego.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Instytutu Matematycznego w dniu 17 kwietnia 2018 roku.
2. Komunikaty Dyrekcji. (ref. prof. G. Karch)
3. Nadanie stopnia doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki mgr. Maciejowi Pietroniowi. (ref. K. Dębicki)
4. Zaopiniowanie zatrudnień w ramach konkursu w Instytucie Matematycznym. (ref. prof. G. Karch)
5. Zaopiniowanie zatrudnień poza konkursem w Instytucie Matematycznym:
- prof. dr hab. Tomasz Rolski (prof. zw. na 3/7 etatu – na okres: 1.10.2018 – 30.09.2019),
- prof. dr hab. Władysław Szczotka (prof. zw. na 3/7 etatu – na okres: 1.10.2018: – 30.09.2019),
- dr Krzysztof Tabisz (adiunkt na cały etat – na okres: 1.10.2018 – 30.09.2019),
- dr Przemysław Klusik (adiunkt na 1/2 etatu – na czas nieokreślony).
(ref. prof. G. Karch)
6. Zaopiniowanie wniosków o zatrudnienie na umowę zlecenie w roku akademickim 2018/2019:
- 1. mgr Łukasz Chołaj
- 2. dr Andrzej Dąbrowski
- 3. dr Błażej Miasojedow
- 4. mgr Magdalena Michalak
- 5. dr hab. inż. Zbigniew Michna
- 6. dr Łukasz Paszkowski
- 7a. dr inż. Grzegorz Chłapiński
- 7b. mgr Bartłomiej Karaban
- 7c. mgr Piotr Michalski
- 8a. mgr Łukasz Lewicki
- 8b. mgr Tomasz Lisowski
- 8c. mgr Angelika Michałowska
- 8d. mgr Adam Ocharski
(ref. dr T. Elsner)
7. Zaopiniowanie wniosków o przedłużenie urlopów bezpłatnych:
- dr Wojciech Cygan w terminie 1.10.2018 – 30.09.2019,
- dr Jan Dobrowolski w terminie 1.10.2018 – 30.09.2019,
- dr Konrad Kolesko w terminie 1.10.2018 – 30.09.2019,
- dr Aleksandra Kwiatkowska w terminie 1.10.2018 – 30.09.2019,
- dr Michał Marcinkowski w terminie 1.10.2018 – 20.02.2019.
(ref. prof. G. Karch)
8. Zaopiniowanie wniosków o udzielenie urlopów bezpłatnych:
- dr hab. Jan Dymara w terminie 1.03.2019 – 31.08.2019,
- dr hab. Światosław Gal w terminie 1.04.2019 – 30.09.2019,
- dr Jaroslaw Harezlak w terminie 1.10.2018 – 20.02.2019,
- dr hab. Mariusz Mirek w terminie 1.09.2018 – 31.08.2019,
- dr Damian Osajda w terminie 1.10.2018 – 31.10.2018 (szkoleniowy) i 1.11.2018 – 30.09.2021 (bezpłatny).
- mgr Tomasz Rzepecki w terminie 1.10.2018 – 30.09.2019,
- dr Tomasz Szarek w terminie 1.10.2018 – 30.09.2019,
- mgr Michał Śliwiński w terminie 1.10.2018 – 30.09.2019.
(ref. prof. G. Karch)
9. Zmiana nazwy „Pracowni Dydaktyki Matematyki” na „Pracownię Dydaktyki i Popularyzacji Matematyki”. (ref. prof. G. Karch)
10. Sprawozdanie z działalności naukowej Instytutu Matematycznego w 2017 roku.
(ref. prof. K. Dębicki)
11. Informacja o wydatkach Instytutu Matematycznego na wyjazdy pracowników i gości w 2017 roku.
(ref. prof. K. Dębicki)
12. Wolne wnioski