Program i materiały na Radę Instytutu Matematycznego w dniu 25 września 2018 roku

Zapraszam na posiedzenie Rady Instytutu Matematycznego, które odbędzie się 25 września 2018 r. o godz. 11:15, w sali 119 w budynku Instytutu Informatyki.

Porządek obrad:

1.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Instytutu Matematycznego w dniu 19 czerwca 2018 r.
2.Komunikaty Dyrekcji. (ref. prof. G. Karch)
3.a) Nadanie stopnia doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki mgr. Piotrowi Dyszewskiemu;
b) Wniosek o wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Dyszewskiego. (ref. K. Dębicki)
4.Nadanie stopnia doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki mgr. Miłoszowi Krupskiemu. (ref. K. Dębicki)
5.Nadanie stopnia doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki mgr. Tomaszowi Rzepeckiemu. (ref. K. Dębicki)
6.Zmiana zakresu egzaminu z dyscypliny dodatkowej w przewodzie mgr. Piotra Drygiera. (ref. prof. K. Dębicki)
6a. Zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie dr Pawła Kawy od 01.10.2018r. na stanowisku starszego wykładowcy, na 1/3 etatu, na czas nieokreślony (ref. prof. G. Karch)
6b. Zaopiniowanie wniosku o udzielenie bezpłatnego urlopu dr. Pawłowi Kawie w roku akademickim 2018/2019. (ref. prof. G. Karch)
7.Ustalenie kryteriów przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego w Instytucie Matematycznym od roku akademickiego 2019/2020 na Stacjonarnych Studiach Doktoranckich Matematyki. (ref. prof. J. Dziubański)
8.Wolne wnioski.