Program i materiały na Radę Instytutu Matematycznego w dniu 27 września 2016

Zapraszam na posiedzenie Rady Instytutu Matematycznego, które odbędzie się 27 września 2016 r. o godz. 11:00, w audytorium im. Władysława Ślebodzińskiego.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Instytutu Matematycznego w dniu 7 czerwca 2016 roku.
 2. Komunikaty Dyrekcji. (ref. prof. dr hab. G. Karch)
 3. Przedłużenie terminu sporządzenia przez dr. hab. Marcina Moszyńskiego recenzji rozprawy doktorskiej mgr. Grzegorza Świderskiego. (ref. prof. dr hab. K. Dębicki)
 4. Zwolnienie z egzaminu z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr. Grzegorza Świderskiego na podstawie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego. (ref. prof. dr hab. K. Dębicki)
 5. Połączenie Zakładu Logiki i Podstaw Matematyki oraz Zakładu Topologii w jeden Zakład. (ref. dr hab. G. Karch)
 6. Zaopiniowanie kandydatur na kierowników Zakładów w Instytucie Matematycznym oraz kierowników Pracowni Dydaktyki Matematyki i Pracowni Ekspertyz Statystycznych. (ref. prof. dr hab. G. Karch)
 7. Opiniowanie zatrudnień w Instytucie Matematycznym:
  • Jarosław Harężlak – na stanowisku adiunkta na okres 1.10.2016-30.09.2018;
  • Anna Krystek – na stanowisku adiunkta na okres 1.10.2016-30.09.2017;
  • Magdalena Żebrowska – na stanowisku adiunkta na okres 1.10.2017-30.09.2019(ref. prof. dr hab. G. Karch)
 8. Zaopiniowanie bezpłatnego urlopu naukowego dla dr Błażeja Wróbla w okresie od 1.10.2016 do 31.10.2017. (ref. prof. dr hab. G. Karch)
 9. Opinia w sprawie recenzentów i promotorów prac dyplomowych. (ref. dr T. Elsner)
 10. Zmiany w programie studiów na kierunku matematyka. (ref. dr hab. A. Raczyński)
 11. Zmiany w zasadach rekrutacji na studia I stopnia w Instytucie Matematycznym.(ref. dr hab. A. Raczyński)
 12. Krótka informacja o rekrutacji na rok akademicki 2016/2017 na studia I stopnia (ref. dr hab. T. Pezda), II stopnia (ref. dr hab. W. Młotkowski) i III stopnia (ref. prof. dr hab. J. Dziubański)
 13. Wolne wnioski.