Program i materiały na Radę Instytutu Matematycznego w dniu 28 lutego 2017 roku

Zapraszam na posiedzenie Rady Instytutu Matematycznego, które odbędzie się 28 lutego 2017 r. o godz. 12:15, w audytorium im. Władysława Ślebodzińskiego.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Instytutu Matematycznego w dniu 13 grudnia 2016 roku.
 2. Komunikaty Dyrekcji. (ref. prof. dr hab. G. Karch)
 3. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. Michała Kosa. Ustalenie tematu rozprawy doktorskiej oraz zakresu egzaminów z dyscypliny podstawowej, dodatkowej i języka obcego nowożytnego. Wybór promotora oraz przewodniczącego komisji doktorskiej. (ref. prof. dr hab. K. Dębicki)
 4. Powołanie komisji do egzaminu z dyscypliny dodatkowej oraz z języka angielskiego w przewodzie mgr Grzegorza Kępy. (ref. prof. dr hab. K. Dębicki)
 5. Zaopiniowanie wniosków o udzielenie bezpłatnego urlopu dla:
   - dr Wojciecha Cygana w terminie 1.03.2017 – 31.07.2017,
  - mgr Grzegorza Świderskiego w terminie 18.04.2017 – 30.06.2017.
  (ref. prof. dr hab. G. Karch)
 6. Informacja o propozycjach zmian w programie studiów kierunku ISIM. (ref. prof. dr hab. D. Buraczewski)
 7. Sprawozdanie z działalności naukowej Instytutu Matematycznego w 2016 roku. (ref. prof. dr hab. K. Dębicki)
 8. Informacje o działalności dydaktycznej w Instytucie Matematycznym. (ref. dr T. Elsner)
 9. Informacje o rekrutacji na studia I i II stopnia w lutym br. (ref. dr hab. T. Pezda i dr hab. W. Młotkowski)
 10. Informacje o promocji studiów matematycznych. (ref. dr J. Kraszewski)
 11. Informacje o remontach w Instytucie Matematycznym. (ref. dr hab. M. Paluszyński)
 12. Wolne wnioski.