Program i materiały na Radę Instytutu Matematycznego w dniu 4 grudnia 2018 roku

Zapraszam na posiedzenie Rady Instytutu Matematycznego, które odbędzie się 4 grudnia 2018 r. o godz. 12:15, w audytorium im. Władysława Ślebodzińskiego. Porządek obrad:

1.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Instytutu Matematycznego w dniu 25 września 2018 r.
2.Komunikaty Dyrekcji. (ref. prof. G. Karch)
3.Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr. Lecha Jankowskiego. (ref. prof. G. Karch)
4.Nadanie stopnia doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr Joannie Tumilewicz. (ref. prof. G. Karch)
5.Otwarcie przewodu doktorskiego mgr Edyty Kani. Ustalenie tematu rozprawy doktorskiej oraz zakresu egzaminów z dyscypliny podstawowej, dodatkowej i języka obcego nowożytnego. Wybór promotora, promotora pomocniczego i przewodniczącego komisji doktorskiej. (ref. prof G. Karch)
6.Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. Lahcena Oussi. Ustalenie tematu rozprawy doktorskiej oraz zakresu egzaminów z dyscypliny podstawowej, dodatkowej i języka obcego nowożytnego. Wybór promotora i przewodniczącego komisji doktorskiej. (ref. prof. G. Karch)
7.Zaopiniowanie kandydatów do nagród PTM. (ref. G. Karch)
8.Zaopiniowanie kandydatów do nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie. (ref. G. Karch)
8a. Zaopiniowanie wniosku o udzielenie bezpłatnego urlopu dr. Miłoszowi Krupskiemu w terminie od 1.03.2019 do 30.09.2020 w związku z otrzymaniem stypendium ERCIM na staż podoktorski w NTNU w Trondheim (od 1.02.2019 do 28.02.2019 - urlop szkoleniowy). (ref. prof. G. Karch)
9.Zaopiniowanie zatrudnienia dr. Hiroshi Wakui na stanowisku adiunkta naukowego w terminie od 1.03.2019 do 29.02.2020 w ramach projektu badawczego „OPUS 12” NCN pt. „Nielokalne zagadnienia paraboliczne: regularność rozwiązań, wybuchy, osobowości” kierowanego przez prof. Piotra Bilera. (ref. prof. G. Karch)
10.Zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie dr Ludmily Zaytsevy na umowę zlecenie w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019. ( ref. dr T. Elsner)
11.Opinia w sprawie upoważnienia doktorów na recenzentów i promotorów prac dyplomowych. ( ref. dr T. Elsner)
12.Wolne wnioski.