Program i materiały na Radę Instytutu Matematycznego w dniu 7 czerwca 2016 roku

Zapraszam na posiedzenie Rady Instytutu Matematycznego, które odbędzie się 7 czerwca 2016 r. o godz. 12:15, w audytorium im. Władysława Ślebodzińskiego.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Instytutu w dniu 10 maja 2016 roku.
 2. Komunikaty Dyrekcji. (ref. prof. dr hab. L. Newelski)
 3. Powołanie recenzentów, komisji doktorskiej oraz komisji do egzaminów doktorskich w przewodzie mgr. Grzegorza Świderskiego. (ref. prof. dr hab. K. Dębicki)
 4. Zmiana promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr. Daniela Hoffmanna z dr. Jakuba Gismatullina na dr. Marcina Chałupnika (Uniwersytet Warszawski). (ref. prof. dr hab. K. Dębicki)
 5. Nadanie stopnia doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki mgr Agnieszce Czyżewskiej-Jankowskiej. (ref. prof. dr hab. K. Dębicki)
 6. Opiniowanie kandydatów na zastępców dyrektora Instytutu Matematycznego: 
 • prof. dr hab. Krzysztof Dębicki - zastępca dyrektora ds. naukowych
 • dr hab. Maciej Paluszyński- zastępca dyrektora ds. finansowych
 • dr Tomasz Elsner - zastępca dyrektora ds. dydaktycznych
  (ref. prof. dr hab. G. Karch)
 1. Zaopiniowanie zatrudnień w roku akademickim 2016/2017 na 1/4 etatu:
 • prof. dr hab. Marek Bożejko
 • prof. dr hab. Tomasz Rolski
  (ref. prof. dr hab. L. Newelski)
 1. Opiniowanie długoterminowych bezpłatnych urlopów naukowych w roku akademickim 2016/2017:
 • dr Marek Arendarczyk (1.10.2016-30.09.2017)
 • dr Wojciech Cygan (1.07.2016-31.08.2016 oraz 1.09.2016-28.02.2017)
 • dr Jan Dobrowolski (1.10.2016-30.09.2017)
 • dr Maciej Dołęga (1.10.2016-30.09.2018)
 • dr Grzegorz Jagiella (1.09.2016-31.08.2017)
 • mgr Paweł Józiak (1.10.2016-30.09.2017)
 • dr Konrad Kolesko (1.10.2016-30.09.2017)
 • dr Aleksandra Kwiatkowska (1.10.2016-30.09.2017)
 • dr Michał Marcinkowski (1.10.2016-30.09.2017)
 • dr Mariusz Mirek (1.10.2016-30.09.2017)
 • dr Damian Osajda (1.10.2016-30.09.2017)
  (ref. prof. dr hab. L. Newelski)
 1. Opiniowanie zatrudnień na etatach naukowych:
 • prof. dr hab. Piotr Biler (1.02.2017-30.06.2017)
 • prof. dr hab. Dariusz Buraczewski (1.07.2016-30.11.2016)
 • dr Irmina Czarna (1.02.2017-30.06.2017)
 • dr hab. Piotr Kowalski (1.02.2017-30.06.2017)
  (ref. prof. dr hab. L. Newelski)
 1. Opiniowanie płatnych semestralnych urlopów naukowych (tzw. sabatikali) w roku akademickim 2016/2017:
 • prof. dr hab. Krzysztof Krupiński (semestr zimowy)
 • dr hab. Wojciech Młotkowski (semestr letni)
  (ref. prof. dr hab. L. Newelski)
 1. Zaopiniowanie wniosków o zatrudnienie na umowę zlecenie w semestrze zimowym w roku akademickim 2016/2017:
 • mgr Łukasz Chołaj
 • dr Andrzej Dąbrowski
 • mgr Magdalena Michalak
 • dr Łukasz Paszkowski
 • mgr Piotr Sobczyk
 • dr Kamil Tabiś
  (ref. dr hab. A. Raczyński)

     11a. Zmiany w ramowym programie Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Matematyki obowiązujacym od roku akademickiego 2016/2017. (ref. prof. dr hab. J. Dziubański)

 1. Wolne wnioski

Materiały na posiedzenie Rady Instytutu w dniu 7 czerwca 2016 roku: