Program i materiały na Radę Instytutu Matematycznego w dniu 9 stycznia 2018 roku

Zapraszam na posiedzenie Rady Instytutu Matematycznego, które odbędzie się 9 stycznia 2018 r. o godz. 12:15, w audytorium im. Władysława Ślebodzińskiego.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Instytutu Matematycznego w dniu 14 listopada 2017 roku.
2. Komunikaty Dyrekcji. (ref. prof. G. Karch)
3. Nadanie stopnia doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki mgr. Grzegorzowi Kępie. (ref. prof. K. Dębicki)
4. Zaopiniowanie kandydatury prof. dr hab. Jacka Dziubańskiego do nagrody PTM – nagroda główna im. Stefana Banacha. (ref. prof. K. Dębicki)
5. Zaopiniowanie wniosków o zatrudnienie na umowę zlecenie w semestrze letnim w roku akademickim 2017/2018:
 a) dr inż. Grzegorz Chłapiński,
 b) mgr Łukasz Chołaj,
 c) mgr Adrian Galik,
 d) mgr Bartłomiej Karaban,
 e) mgr Łukasz Lewicki,
 f) dr Błażej Miasojedow,
 g) mgr Piotr Michalski,
 h) dr hab. inż. Zbigniew Michna,
 i) mgr Adam Ocharski,
 j) mgr Tomasz Podkalicki,
 k) dr inż. Krzysztof Samotij,
 l) dr Patrick Tardivel. (ref. dr T. Elsner)
6. Zaopiniowanie szczegółowych zasad rekrutacji na Stacjonarne Studia Doktoranckie Matematyki na rok akademicki 2018/2019. (ref. prof. J. Dziubański)
7. Zaopiniowanie zmian w ramowym programie Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Matematyki obowiązującym od roku akademickiego 2018/2019. (ref. prof. J. Dziubański)
8. Wolne wnioski