Angielski dla matematyków

Do 31 V przyjmowane są zgłoszenia na wakacyjny kuru zawodowego języka angielskiego dla nauczycieli matematyki EMT (English for Mathematics Teachers). Zajęcia rozpoczną się 24 VI i w wersji maksymalnie intensywnek potrwają do 5 VII (choć możliwe są także inne scenariusze).

3 miesiące temu