CME 2018 w Warszawie

W dniach 11-14 VII odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim VI międzynarodowa konferencja Contemporary Mathematical Education. Wykład nt. "Winds of change in math education" o wyzwaniach stojących przed nauczaniem matematyki w XXI w. wygłosi prof. Zbigniew Marciniak (UW).

1 rok temu