Egzaminy na zakończenie kursów kolonijnych

Wycieczka egzaminacyjna kursu wychowawców kolonijnych 21 IV 2012 - Park Minaitur Zabytków Dolnego Śląska w Kowarach.

forma egzaminu

KURS KIEROWNIKÓW
Egzamin teoretyczny na kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży ma formę testu wielokrotnego wyboru i dotyczy całości materiału. Czas rozwiązywania zadań to 30 minut. Niezdany egzamin można raz poprawiać.

KURS WYCHOWAWCÓW
Egzamin teoretyczny dla kandydatów na wychowawców i placówek wypoczynku dzieci i młodzieży ma formę testu jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru oraz testu krótkiej odpowiedzi. Czas rozwiązywania zadań to 45 min. Zakres materiału nie dotyczy przedmiotów, z których wykonywane były prace zaliczeniowe (ZKO, ZPT). Dotyczy natomiast przepisów prawnych, zasad pierwszej pomocy, turystyki i krajoznawstwa, zajeć sportowych, PSU i obserwacji nieba itp. Niezdany egzamin można raz poprawiać.

Kandydaci na wychowawców zdają również część praktyczną egzaminu podczas wycieczki zaliczeniowej albo miejskiej gry terenowej.

termin egzaminu

 • kurs kierowników
  teoria - 18 III 2017, godz. 16
  praktyka - 21 IV 2017, godz. 9-17
 • kurs wychowawców
  teoria - 25 III 2017, godz. 16
  praktyka - 22 IV 2017, godz. 10-15

przebieg gry miejskiej

 • godz. 10:00 - rozpoczęcie pod pomnikiem Kopernika ul. Wierzbowa
 • godz. 14:00 - zakończenie w Instytucie Astronomicznym UWr ul. Kopernika 11

obsada punktów kontrolnych

 • pomnik Mikołaja Kopernika (Żaneta Folwarczny, Patrycja Molka)
 • obserwatorium astronomiczne Wzgórze Partyzantów (Aleksandra Kubat, Adrianna Pakuła)
 • Hala Targowa (Angelika Bernagiewicz, Karolina Kończak)
 • Wieża Matematyczna (Paulina Górska, Joanna Kawa)
 • Kościół św. Krzyża (Karolina Filistyńska, Justyna Wielogórska)
 • Biblioteka UWr (Anna Domagała, Arletta Małochleb)
 • IM UWr (Dominik Nowakowski, Izabela Wojtczyk)
 • II LO zegar słoneczny (Weronika Domaszewska, Anna Zakrzewska)
 • IA UWr planetarium (Barbara Cader-Sroka)
 • IA UWr obserwatorium (Zbigniew Kołaczkowski)
 • IA UWr kahoot (Aleksandra Jarosik, Natalia Pietrasik)
 • obiad (Wojciech Bosek)