Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska (30 V 2010)

zdjęcia z wyjazdu

http://galeria.fmw.wroinfo.pl/main.php?g2_itemId=7715

cel wyjazdu: Kowary i Dolina Królów

W Kowarach na terenie dawnej fabryki dywanów zwiedzimy Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska z 40 eksponatami wykonanymi w skali 1:25 oraz przyjrzymy się z bliska pracy modelarzy nad wrocławskim Ratuszem. Po drodze kilka obiektów na szlaku Doliny Pałaców i Ogrodów obejrzymy w naturze (pałac i kosciół w Mysłakowicach, pałace w Bobrowie, Wojanowie, Łomnicy, Karpnikach). Zwiedzimy też dawne sztolnie uranowe i przełęcz Okraj.

zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane są za pomocą formularza dostępnego z MENU na marginesie do 30 IV 2010. Decyduje kolejność zgłoszeń, ale w przypadku nadkompletu, pierwszeństwo mają stali uczestnicy seminarium I3

program wyjazdu

  • 6:50 zbiórka pod wrocławskim Aquaparkiem przy ul. Borowskiej
  • 7:00 odjazd
  • 9.00 postój w Bobrowie, 9.15 postój w Wojanowie, 9.30 postój w Łomnicy, 9.45 postój w Karpnikach
  • 10.00 przyjazd do Parku Miniatur Zabytków Dolnego Śląska w Kowarach
  • 12.00 wyjazd na przełecz Okraj i zejście do Kowar
  • 14.00 obiad
  • 15.00 zwiedzanie sztolni uranowych w Kowarach
  • 17.00 zwiedzanie pałacu i kościoła w Mysłakowicach
  • 18.00 wyjazd do Wrocławia
  • 20.00 powrót pod wrocławski Aquapark

odpłatność

80 zł dorośli, 70 zł studenci i dzieci w tym jest ubezpieczenie, przejazd, obiad, bilety wstępu do Parku Miniatur i sztolni.

Wpłaty należy wnieść do 30 IV 2010 na konto

Fundacja Matematyków Wrocławskich
07 1020 5242 0000 2802 0181 6271
PKO BP IV/o Wrocław
z dopiskiem "Park Miniatur"

zgłoszeni uczestnicy

l.p. imię i nazwisko szkoła liczba os. tow.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Małgorzata Mikołajczyk

Michał Śliwiński

Marcin Ciupek

Adrian Czekaj J

Agnieszka Gabrysiak J

Sebastian Guz J

Katarzyna Kozińska J

Monika Nowak J

Katarzyna Osiecka J

Agnieszka Sanak J

Grzegorz Słaboń J

Kacper Świtała J

Adam Waliczek J

Ewa Karolczak

Irena Mazurkiewicz

Irena Sroczyńska

Teresa Polak-Kuś

Hanna Zieleniewska

Józef Mastalarz

Elżbieta Jonko

Ewa Hryniewiecka

Maria Romanowska

Krzysztof Kowalczyk

Marzena Padarz

IM UWr

IM UWr

IM UWr

IM UWr

IM UWr

IM UWr

IM UWr

IM UWr

IM UWr

IM UWr

IM UWr

IM UWr

IM UWr

WPM

SP 84 Ww

ZSP 7 Ww

ZSP 7 Ww

SP Atut Ww

SP Atut Ww

SP Siechnice

SP 17 Ww

II LO Opole

III LO Opole

SP 76 Ww

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

0

2

1

1

0

0

16

24

34

9

24

razem 138 wolne miejsca 6