Rezerwacja imprez DFN na wydziale MI UWr

uwagi

  • Zgłoszenia należy przesyłać za pomocą formularza, sprawdziwszy uprzednio w tabeli poniżej stany wolnych miejsc na poszczególne imprezy.
  • Rezygnacje lub zmiany rezerwacji należy przesyłać mejlowo na adres mikolaj@math.uni.wroc.pl .
  • Tabela rezerwacji jest aktualizowana w kolejności zgłoszeń.
  • Wszystkie dokonane rezerwacje są potwierdzane mejlowo, a rezerwacje kolizyjne - negocjowane.
  • Podczas wszystkich zajęć nauczyciele pozostają z uczniami na sali.

 

rezerwacje - czwartek 21.09

godz. Maraton warsztaty i pokazy wykłady
8:00 s. HS
GM z SP 81 Wrocław 29
SP 76 Wrocław 15
VII SP 76 Wrocław 15
SP 91 Wrocław 30
VII SP 91 Wrocław 10
SP 1 Wrocław 27
GM Parnas Ww 42
s. WS
GM 30 Wrocław 90
s. EM
GM z SP 5 Wrocław 100
s. BK
s. SH

LO 3 Wrocław 30

wolne miejsca 150

O tej godzinie
nie ma na razie warsztatów.
O tej godzinie
nie ma wykładów.
9:00 s. WS
VII SP 81 Wrocław 62
GM z SP 81 Wrocław 32
s. EM
SP 28 Wrocław 20
VII SP 28 Wrocław 20
GM 9 Wrocław 50
s. BK
SP 53 Wrocław 10
VII SP 53 Wrocław 10
SP 17 Wrocław 25
VII SP 17 Wrocław 13
SP 19 Wrocław 11
VII SP 19 Wrocław 4
s. SH
SP 64 Wrocław 7
VII SP 64 Wrocław 3
SP 80 Wrocław 20
VII SP 80 Wrocław 5
GM 15 Wrocław 15
SP 91 Wrocław 8
VII SP 91 Wrocław 12

wolne miejsca 0

s. 601
GM z SP 14 Wrocław 24
VII SP 3 Trzebnica 10
s. 602
VII SP 68 Wrocław 15
VI SP 3 Trzebnica 10
s. 604
IV i V SP 3 Trzebnica 20
s. 605
SP 68 Wrocław 35

wolne miejsca 0

O tej godzinie
nie ma wykładów.
10:00 s. WS
GM z SP 66 Wrocław 75
SP Żórawina 11
VII SP Żórawina 4
s. EM
LO 17 Wrocław 90
s. BK
SP 3 Środa Śląska 30
SP 3 Trzebnica  30
VII SP 3 Trzebnica 10
s. SH
SP 72 Wrocław 40
SP 3 Lubin 10
SP 76 Wrocław 7
VII SP 76 Wrocław 3

wolne miejsca 0

s. 604
SP 10 Wrocław 30

wolne miejsca 0

Ins. Inf. I p.
10:00 SP 14 Lubin 18
SP Psary 15
10:15 GM z SP 14 Wrocław 24
GM Ciepłowody 11
10:30 SP 80 Wrocław 20
SP 19 Wrocław 15
10:45 SP 53 Wrocław 20
GM z SP 77 Wrocław 15

wolne miejsca 0

s. HS
GM z SP 3 Lubin 10
GM 9 Wrocław 50
GM 13 Wrocław 30
GM 15 Wrocław 15
GM Złotoryja 25
LO Złotoryja 20
ZS 1 Krzyżowice 22
VII SP 14 Lubin 7
VII SP 71 Wrocław 56
VII SP 80 Wrocław 5
VII SP 91 Wrocław 12

wolne miejsca 0

11:00 s. WS
SP 68 Wrocław 35
VII SP 68 Wrocław 15
SP 14 Lubin 18
VII SP 14 Lubin 7
SP Psary 12
VII SP Psary 3
ZS 1 Krzyżowice 22
s. EM
GM z SP 81 Wrocław 66
SP z ZSS Lubin 7
GM z ZSS Lubin 4
SP Atut Wrocław 2
VII SP Atut Ww 7
LO Atut Wrocław 11
s. BK
SP 64 Wrocław 8
VII SP 64 Wrocław 7
GM Złotoryja 25
LO Złotoryja 20
s. SH
GM 13 Wrocław 30
LO 10 Wrocław 30
VII SP 32 Wrocław 12

wolne miejsca 0

s. 601
GM z SP 66 Wrocław 35
s. 602
VII SP 66 Wrocław 15
VII SP 3 Wrocław 15
s. 604
SP 3 Wrocław 20
s. 605
SP 72 Wrocław 40

wolne miejsca 0

Ins. Inf. I p.
11:00 GM z SP 66 Wrocław 25
kl. VII SP 24 Wrocław 7
11:15 SP 3 Lubin 20
SP Żórawina 15
11:30 ZS 1 Krotoszyn 28
11:45 GM 15 Wrocław 15
GM z SP 65 Wrocław 15

wolne miejsca 0

O tej godzinie
nie ma wykładów.
12:00 s. WS
GM z SP 3 Lubin 10
SP 3 Wrocław 20
VII SP 3 Wrocław 15
SP 61 Wrocław 20
VII SP 61 Wrocław 10
SP Miękinia 10
VII SP Miękinia 2
s. EM

s. BK
G 18 Wrocław 20
VII  z G 18 Wrocław 10
GM z SP 90 Wrocław 31
SP Zdrój Wrocław 11
s. SH
GM z SP 65 Wrocław 15
SP 24 Wrocław 13
VII SP 24 Wrocław 7
SP 47 Wrocław 15

wolne miejsca 100

s. 604
SP 3 Lubin 10
IV i V SP 14 Lubin 15

wolne miejsca 0

Ins. Inf. I p.
12:00 VI i VII SP 14 Lubin 10
SP 64 Wrocław 15
ZSS Lubin 11
12:15 LO Złotoryja 20
GM 5 Głogów 10
VII SP 11 Głogów 5 
12:30 GM Złotoryja 25
12:45 SP 61 Wrocław 30

wolne miejsca 0

s. HS
LO 17 Wrocław 90
LO 10 Wrocław 30
LO 10 Wrocław 33
LO 9 Wrocław 40
LO 1 Dzierżoniów 35
ZS 1 Krotoszyn 28

wolne miejsca 0

13:00 s. WS
VII SP 81 Wrocław 32
GM z SP 81 Wrocław 32
GM z SP 90 Wrocław 26
SP 90 Wrocław 6
s. EM
EZN Wrocław 30
LO 9 Wrocław 40
GM 5 Głogów 10
VII SP 11 Głogów 5
s. BK
GM Ciepłowody 11
GM z SP 77 Wrocław 15
SP Primus Ww 19
GM Primus Ww 11
s. SH
SP 9 Wrocław 17
VII SP 9 Wrocław 5
SP 63 Wrocław 15

wolne miejsca 35

s. 601
LO 10 Wrocław 30
s. 602
SP 80 Wrocław 25
s. 604
SP 47 Wrocław 15
wolne miejsca 10 (IV SP)
s. 605
GM z SP 90 Wrocław 31
 

Ins. Inf. I p.
13:00 LO 10 Wrocław 33
13:15 LO 1 Dzierżoniów 35
13:30 SP Miękinia 12
13:45 GM z SP 90 Wrocław 26
SP 90 Wrocław 6

wolne miejsca 25

O tej godzinie
nie ma wykładów.
14:00 s. WS
LO 5 Wrocław 33
LO 10 Wrocław 33
SP 20 Wrocław 21
VII SP 20 Wrocław 9
s. EM
GA PWr Wrocław 115
s. BK
LA PWr Wrocław 80
s. SH
wolne miejsca 60
O tej godzinie
nie ma na razie warsztatów.
s. HS
LO 1 Dzierżoniów 35
LO 5 Wrocław 33
wolne miejsca 190
Ins. Inf. s. 25
GM Ciepłowody 11
wolne miejsca 140
razem
3684
2200 886 587

 

rezerwacje - piątek 22.09

godz. Maraton warsztaty i pokazy wykłady
8:00 s. HS
LO 3 Wrocław 90
LO 9 Wrocław 32
LO 16 Wrocław 3
GM 13 Wrocław 40

s. WS
GM Salez. Wrocław 15
SP 107 Wrocław 11
VII SP 107 Wrocław 9
s. EM
s. BK
S. SH

wolne miejsca 220

O tej godzinie
nie ma na razie warsztatów.
O tej godzinie
nie ma wykładów.
9:00 s. WS
SP Rakoszyce 8
GM Rakoszyce 9
SP 27 Wrocław 23
SP 23 Wrocław 25
SP Siechnice 18
s. EM
SP 46 Wrocław 20
VII SP 46 Wrocław 10
GM Salez. Lubin 16
SP Salez Wrocław 30
GM Salez. Wrocław 10
s. BK
SP Sadków 5
VII SP Sadków 5
SP 44 Wrocław 35
VII SP 44 Wrocław 15
s. SH

wolne miejsca 70

s. 601
VII SP Tyniec Mały 10
GM 13 Wrocław 25
s. 602
SP Tyniec Mały 20
s. 605
SP Wysoka 10
VII SP Wysoka 10
GM Salez. Wrocław 15

wolne miejsca 0

O tej godzinie
nie ma wykładów.
10:00 s. WS
SP Tyniec Mały 20
VII SP Tyniec Mały 10
SP 6 Świdnica 8
VII SP 6 Swidnica 3
GM z SP 6 Swidnica 9
SP 1 Wołów 8
GM z SP 1 Wołów 18
s. EM
LO 1 Brzeg 20
SSP Kłodzko 7
VII SSP Kłodzko 9
SGM Kłodzko 22
SP Wysoka 10
VII SP Wysoka 10
s. BK
GM 48 Wrocław 30
LO 13 Wrocław 30
s. SH
GM 48 Wrocław 30
LO 13 Wrocław 30

wolne miejsca 0

Ins. Inf. I p.
10:00 SP Rakoszyce 8
SP 6 Świdnica 15
10:15 GM 13 Wrocław 25
10:30 SP 27 Wrocław 23
10:45 SP 23 Wrocław 25

wolne miejsca 40

s. HS
SLO Kłodzko 20
ZS Energetyk Wch 15
CKZiU Oława 32
LO 1 Kluczbork 40
GM 13 Wrocław 32
GM 29 Wrocław 50
GM 3 Dzierżoniów 45
GM Wińsko 46
GM Rakoszyce 9
SGM EE Kamienna G 10
VII SP 28 Wałbrzych 10

wolne miejsca 0

11:00 s. WS
LO Długołęka 5
SLO Kłodzko 20
GM Długołęka 6
GM z SP 8 Głogów 20
SGM EE Kamienna G 10
LO 1 Głogów 17
s. EM
LO 1 Kluczbork 33
LO 2 Lubin 30
LO 1 Lubin 40
s. BK
GM 29 Wrocław 50
SP Ratowice 4
VII SP Ratowice 6
s. SH
GM 13 Wrocław 32
LO 16 Wrocław 32
wolne miejsca 20
s. 601
VII SP 28 Wałbrzych 10
SGM Kłodzko 22
s. 602
SP 28 Wałbrzych 20
SP Rakoszyce 8
s. 605
SP 3 Wrocław 29
wolne miejsca 0

Ins. Inf. I p.
11:00 GM Rakoszyce 9
LO 1 Brzeg 20
11:15 SSP Kłodzko 15
SP Marco Polo Wrocław 14
11:30 GM 3 Dzierżoniów 25
SP Kamienna Góra 10
11:45 GM 3 Dzierżoniów 20
ZS Energetyk Wch 15

wolne miejsca 0

O tej godzinie
nie ma wykładów.
12:00 s. WS
LO 9 Wrocław 32
LZN Wrocław 30
GM Unisport Ww 10
LS Gimbasket Ww 10
s. EM
SP Kamienna Góra 5
VII SP Kamienna Góra 5
SP Żerniki Wr 10
VII SP Żerniki Wr 4
s. BK
LO 9 Wrocław 60
s. SH
wolne miejsca 120
Ins. Inf. I p.
12:00 GM Długołęka 10
GM z SP 8 Głogów 20
12:15 SP 28 Wałbrzych 30
12:30 SP 3 Wrocław 29
12:45 SGM EE Kamienna G 10
GM 13 Wrocław 25

wolne miejsca 0

s. HS
LO Długołęka 25
LO 1 Brzeg 20
LO 1 Jawor 30
LO 1 Kluczbork 33
LO 2 Lubin 30
LO 1 Lubin 40
LO 16 Wrocław 32
CKZiU Oława 32
CKZiU Strzelin 20
CKZiU Ludów Polski 15
ZS Energetyk 25

wolne miejsca 0

13:00 s. WS
ZS Energetyk Wch 15
LO 9 Wrocław 34
LO 1 Jawor 30
LO 3 Jelenia Góra 25
s. EM
LO 12 Wrocław 30
s. BK

s. SH

wolne miejsca 180

s. 601
GM z SP 8 Głogów 20
GM Unisport Ww 10
s. 602
SP 13 Leszno 20
s. 605
SP 13 Leszno 25

wolne miejsca 10 (SP)

Ins. Inf. I p.
13:00 GM 27 Wrocław 25
LO Gimbasket Ww 10
13:15 SP Primus 17
SP 3 Złotoryja 14
13:30 SP Pszenno 36
13:45 SP 3 Złotoryja 30

wolne miejsca 0

O tej godzinie
nie ma wykładów.
14:00 s. WS
s. EM
s. BK
s. SH
wolne miejsca 300
O tej godzinie
nie ma na razie warsztatów.
s. HS
LO 1 Brzeg 20
LO 3 Jelenia Góra 25
LO 12 Wrocław 30
wolne miejsca 150
Ins. Inf. s. 25
ZS Energetyk Wch 15
ZS Energetyk Wch 25
GM Unisport Ww 10
LO Gimbasket Ww 10

wolne miejsca 80

razem
2857
1352 747 746

 

rezerwacje - poniedziałek 25.09

godz. wykład
14:00 s. HS
 
razem 0