XX Olimpiada Lingwistyki Matematycznej

terminarz

 • zgłoszenia - do 26 X 2021 (przez formularz internetowy)
 • przesłanie treści zadań eliminacyjnych - 27 X 2021 do godz. 12.30
 • etap szkolny - 28 X 2021
 • wysyłanie wyników i poprawionych prac - do 12 XII 2021
  na adres:
  Olimpiada Lingwistyczna - Michał Śliwiński
  Instytut Matematyczny UWr
  pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław
 • opublikowanie listy zakwalifikowanych do zawodów II stopnia - 28 I 2022 (do 23.59)
 • zawody II etapu - 26 II 2022, 9.15-12.15 (zdalnie)
 • opublikowanie listy zakwalifikowanych do zawodów III stopnia - do 4 IV 2022
 • zawody III etapu - 23-24 IV, Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego (sobota - zawody, niedziela - ogłoszenie wyników, wręczenie nagród)
 • warsztaty treningowe dla reprezentacji Polski na Olimpiadę Międzynarodową - VI-VII 2022
 • XIX Olimpiada Międzynarodowa - 24-30 VII 2022, Wyspa Man
   
 • XXI Letnia Szkoła Lingwistyki (anglojęzyczna) - Narwoujście (Estonia), ok. 10-21 VII
  (Uwaga: organizatorzy Olimpiady Lingwistyki Matematycznej nie uczestniczą w organizacji LSL, ale mogą służyć pewnymi informacjami na jej temat i w razie możliwości pośredniczyć w zapewnieniu uczestnikom z Polski opieki podczas podróży i częściowo również pobytu w Estonii).

 

sponsorzy olimpiady krajowej

Ministerstwo Edukacji i Nauki
Uniwersytet Wrocławski
Magazyn Miłośników Matematyki
Redakcja "Delty"
Wydawnictwo Logi