XXI Olimpiada Lingwistyki Matematycznej

aktualności

 • 27 IX do szkolnych koordynatorów OLM wysłano schemat oceniania zadań. 

terminarz

 • zgłoszenia - do 20 IX 2022 (przez formularz internetowy)
 • przesłanie treści zadań eliminacyjnych - 21 IX 2022
 • etap szkolny - 23 IX 2022
 • wysyłanie wyników i poprawionych prac - do 20 X 2022
  na adres:
  Olimpiada Lingwistyczna - Małgorzata Mikołajczyk
  Instytut Matematyczny UWr, pl. Grunwaldzki 2, 50-384 Wrocław
 • opublikowanie listy zakwalifikowanych do zawodów II stopnia - 30 XI 2022
 • zawody II etapu - 14 I 2023
 • opublikowanie listy zakwalifikowanych do zawodów III stopnia - do 15 III 2023
 • zawody III etapu - 15-16 IV 2023
  Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
 • warsztaty treningowe dla reprezentacji Polski na Olimpiadę Międzynarodową - VI 2023
 • XX Olimpiada Międzynarodowa - VII/VIII 2023, Bułgaria

zgłoszenia

1. Każdą szkołę z zespołu szkół należy zgłaszać oddzielnie (zgłoszenia zespołów szkół nie będą przyjmowane).
2. Przed etapem szkolnym nie ma potrzeby przesyłania danych uczestników.
3. Po zawodach I etapu komisja szkolna wraz z ocenionymi pracami uczniów przesyła oświadczenia ustawowych opiekunów uczestników niepełnoletnich.

sponsorzy

Ministerstwo Edukacji i Nauki
Uniwersytet Wrocławski
Wydawnictwo Logi
Magazyn Miłośników Matematyki
Redakcja "Delty"