Wyjazd nauczycieli Bardo Śląskie 13-15 XI 2015

Seminarium szkoleniowe dla nauczycieli - opiekunów reprezentacji szkół odbędzie się w Bardzie Śląskim. Zapisy nauczycieli odbywają się za pomocą formularza on-line dostępnego na lewym marginesie.

terminy

  • zgłoszenia do 31 X 2015
  • wpłaty do 3 XI 2015
  • seminarium 13-15 XI 2015

miejsce

Dom Wczasów Dzieciecych
ul. Polna 10
57-256 Bardo Śląskie
tel. 74 817 13 65
www.dwdbardo.pl
e-mail: dwd@dwdbardo.pl

Ośrodek położony w parku ok. 500 m od centrum Barda Śląskiego i od stacji PKP. Pokoje 2-4-osobowe z łazienkami.

osoba do kontaktu

Małgorzata Mikołajczyk
tel. 71 336 10 85 lub 71 37 57 416
e-mail: malgorzata.mikolajczyk@math.uni.wroc.pl

zgłoszenia

Zgłoszenia na wyjazd przyjmowane są za pomocą formularza on-line (lewy margines). Jeśli za kogoś płaci szkoła, prosimy o podanie w formularzu danych do wystawienia rachunku. W każdej szkole tworzony jest fundusz na doskonalenie zawodowe, z którego dyrekcja może/powinna(?) opłacić lub dofinansować Państwa wyjazd.

dojazd

Pociągiem do Barda Śląskiego z Wrocławia Głównego o 13:58, 14:52, 15:50 lub 16:34 (przyjazd 15:26, 16:26, 17:23 lub 18:08), z Legnicy o 14:16 lub 15:56 (przyjazd 16:51 lub 18:29), z Kłodzka Głównego o 15:11 lub 17:12 (przyjazd 15:22 lub 17:24). Dojście ze stacji do ośrodka zajmuje ok. 15 minut. Zajęcia programowe zaczną się o godz. 17:00.

Powrót pociągiem do Wrocławia Głównego o 15:00 lub 17:25 (przyjazd 16:31 lub 18:50), do Legnicy o 15:22 (przyjazd 17:57), do Kłodzka 14:24, 16:27 lub 16:51 (przyjazd 14:39, 16:41 lub 17:05).

wyżywienie

Pierwszym posiłkiem jest kolacja w piątek o godz. 18:00, ostatnim - obiad w niedzielę o godz. 13:30.

odpłatność

100 zł od osoby (bez kosztów dojazdu) płatne do 3 XI na poniższe konto + 10 zł za spływ Nysą Kłodzką płatne na miejscu.

Fundacja Matematyków Wrocławskich
pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław
56 1950 0001 2006 0692 5295 0002
Idea Bank SA
dopisek "DMM- seminarium"

Jeśli za kogoś płaci szkoła, prosimy o podanie danych do faktury w zgłoszeniu lub przesłanie ich na adres: mikolaj@math.uni.wroc.pl.

zarys programu

Szczegółowy program jest tutaj.

  • symulacje rozgrywek meczowych
  • symulacje eliminacji szkolnych KOMY
  • diagnozowanie dyskalkulii i innych problemów uczniów z dysfukkcjami
  • zajęcia ze statystyki, stosowania przybliżeń, geometrii
  • matematyczne origami
  • informacje o konkursie Nabój 2016