XXIX Zimowa Szkoła Matematyki (2019)

temat

Matematyka niepodległej Polski

terminy

 • obóz 25 II - 1 III 2019
 • rezerwacja miejsc przez szkoły do 18 I 2019
  mejlem na adres mikolaj@math.uni.wroc.pl
 • imienne zgłaszanie uczestników do 25 I 2019
 • wpłaty do 15 II 2019

miejsce

OW "Marysieńka"
Wodna 3, 57-343 Lewin Kłodzki
tel. 74 869 85 19, kom. 501 506 923, 501 506 823
http://www.marysienka.pl/

Pokoje z 2, 3, 4-osobowe z łazienkami. Do dyspozycji uczestników są boiska sportowe, stoły ping-pongowe, miejsce na ognisko, plac zabaw.

osoba do kontaktu

Małgorzata Mikołajczyk
tel. 71 336 10 85 lub 71 37 57 416
e-mail: malgorzata.mikolajczyk@math.uni.wroc.pl

opłata

 • Odpłatność uczestnika wynosi 350 zł  (w tym mieści się pobyt, wyżywienie, zajęcia, wycieczki, materiały dydaktyczne).
 • Odpłatność nie obejmuje dojazdu z miejscowości zamieszkania do Lewina Kłodzkiego. Bilety w obie strony należy wykupić we własnym zakresie.
 • Pobyt zaczyna się obiadem 25 II i kończy obiadem 1 III.
 • Płatne do 15 II 2019 na konto Fundacji Matematyków Wrocławskich
  pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław
  56 1950 0001 2006 0692 5295 0002
  Idea Bank SA
  z dopiskiem: XXIX ZSM + nazwisko uczestnika

dojazd

Dojazd do ośrodka zorganizowany będzie pociągiem do Lewina Kłodzkiego z Wrocławia oraz z innych miast Dolnego Śląska, w zależności od tego, skąd będą zgłoszone większe grupy uczestnikow. Na miejscach zbiórek będą czekać opiekunowie (nauczyciele i/lub studenci). Powrót będzie zorganizowany w ten sam sposób. Szczegóły zostaną podane w terminie późniejszym.

zarys programu

 • fraktale polskie: trójkąt i dywan Sierpińskiego, cmentarzyk Janiszewskiego
 • kontinuum nierozkładalne Knastera
 • twierdzenie Banacha o punkcie stałym
 • paradoks Banacha-Tarskiego
 • słowo Banacha
 • problem sprawiedliwego podziału i twierdzenie o kanapce
 • metoda Monte-Carlo
 • spirala Ulama
 • złamanie szyfru Enigmy
 • notacja polska i odwrotna notacja polska
 • liga zadaniowa
 • turnieje growe
 • gra terenowa
 • filmy matematyczne
 • wycieczki turystyczno-krajoznawcze
 • lepienie śnieżnych fraktali
 • happening "Fraktal Stulecia"
 • ognisko, kulig
 • test końcowy

Zajęcia prowadzą pracownicy, doktoranci i studenci Instytutu Matematycznego UWr oraz zaproszeni nauczyciele. Szczegółowy program zostanie podany w późniejszym terminie.

 

co trzeba zabrać

 • zgodę rodziców wg poniższego wzoru (dotyczy także uczniów, którzy ukończyli 18 lat)
 • zgodę rodziców na samodzielny dojazd/powrót z obozu, jeśli ktoś taki dojazd/powrót planuje (także w przypadku odbierania z obozu przez inne osoby niż rodzice, dotyczy także uczniów, którzy ukończyli 18 lat)
 • w przypadku osób cierpiących na przewlekłe choroby - zestaw leków z informacją od rodzica o ich dawkowaniu (dopisana na formularzu zgody rozdziców)
 • legitymację szkolną
 • bilet na podróż na obóz i bilet powrotny lub pieniądze na jego zakup
 • zeszyt w kratkę, ołówek, gumkę, długopis
 • kalkulator (najlepiej naukowy)
 • latarkę
 • kurtkę oraz obuwie umożliwiające wycieczki w góry
 • ubranie zmienne na wypadek przemoczenia
 • czapkę i rękawiczki (w tym rękawiczki na zmianę)
 • środki kosmetyczno-higieniczne w tym chusteczki higieniczne

co zabrać można

 • witaminę C lub rutinoscorbin w celach profilaktycznych
 • laptop lub tablet
 • aparat fotograficzny
 • gitarę lub inny sprzęt grający
 • gry planszowe
 • rakietki i piłeczki do tenisa stołowego