Dolnośląski Festiwal Nauki

W dniach 20-26 IX odbędzie się XXI Dolnośląski Festiwal Nauki pod hasłem "1918-2018". Program imprez matematycznych jest tutaj. Na Wydziale MI UWr przewidziano Maraton Matematyczny, warsztaty, wykłady, pokazy i wystawy dla dzieci, młodziezy i dorosłych. Zgłoszenia będą przyjmowane od 1 IX.

1 rok temu