Dolnośląski Festiwal Nauki

W dniach 20-26 IX we Wrocławiu odbywa się XXI Dolnośląski Festiwal Nauki pod hasłem "1918-2018". 26 IX polecamy wykład Jana Chorowskiego, Marka Materzoka, Pawła Rychlikowskiego i Piotra Wnuka-Lipińskiego w Instytucie Informatyki UWr pt. "Pojazdy autonomiczne - technologia XXI wieku", godz. 14, s. 25.

2 lata temu