Drzwi otwarte IM UWr

7 IV w godz. 11-14 odbędą się Drzwi Otwarte Instytutu Matematycznego UWr (sala HS). W programie spotkanie z dziekanem, studentami i absolwentami oraz wykład popularnonaukowy.

1 rok temu