Dzień matematyki w Warszawie

13 i 14 IX na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej odbędzie się IV Ogólnopolski Dzień Popularyzacji Matematyki. Zajęcia będą prowadzone przez wykładowców z całej Polski (w tym przez matematyków i studentów specjalności nauczycielskiej z IM UWr). W programie są warsztaty, pokazy, wykłady, konkursy, gry, projekcje filmowe i matematyczny "escape room".  Na wszystkie zajęcia obowiązuje rezerwacja miejsc. Tematem przewodnim będzie "Matematyka dla Informatyki" z okazji obchodzonego w grudniu 2018 jubileuszu 70 lat polskiej informatyki. Propozycje zajęć można zgłaszać do 14 VII.

1 rok temu