Gra miejska

W II matematycznej grze miejskiej "Śladami Johannesa Keplera po Wrocławiu" przygotowanej przez studentów uczestniczących w kursie wychowawców kolonijnych zwyciężyły patrole z III LO Wrocław oraz GM i SP w Lubiążu. Uczestnicy gry zwiedzili planetarium i obserwatorium astronomiczne UWr.

 

 

zgłoszone szkoły

 1. SP Chrząstawa Wielka - 1 patrol (4 os)
 2. SP Smolec - 3 patrole (9 os)
 3. Międzyszkolne Kółko Matematyczne SP - 2 patrole (6  os)
 4. GM Lubiąż - 3 patrole (9 os)
 5. GM 48 Wrocław - 2 patrole (6 os)
 6. Międzyszkolne Kółko Matematyczne GM - 3 patrole (12 os)
 7. LO 1 Oleśnica - 1 patrol (3 os)
 8. LO 3 Wrocław - 1 patrol (4 os)
 9. LO 10 Wrocław - 3 patrole (9 os)
 10. LO 13 Wrocław - 1 patrol (3 os)
 11. Dorośli - GM Lubiąż 1 patrol (3 os)
 12. UWr i PWr - 27 studentów
 13. 13. IM UWr - 3 pracowników
 14. IA UWr - 3 pracowników

razem: 21 patroli (74 ucz + 27 st + 6 prac = 107 os)
wolne miejsca: 3

 

1 rok temu