Kółka Matematyczne

9 VI w IM UWr w ramach Międzyszkolnych Kółek Matematycznych  odbędą się ostatnie zajęcia klubu shogi (s. 711) oraz kółko lingwistyki matematycznej (s. 606).

11 miesięcy temu