Koala

26 IV odbędzie się III edycja konkursu kombinatoryczno-algorytmiczno-logicznego Koala. W tym roku po raz pierwszy do konkursu przystąpią także szkoły podstawowe. Zadania zostały już rozesłane do szkół.

2 miesiące temu