KOMA 2018

15 XI odbędzie się wykład symulacyjny XIV edycji konkursu matematycznego KOMA dla SP. Formularz zgłoszeniowy jest tutaj. Pozostałe symulacje wykładów eliminacyjnych dla nauczycieli odbędą się 17 XI na seminarium wyjazdowym w Lewinie Kłodzkim (wszystkie kategorie) oraz 19 i 26 XI (juniorzy i seniorzy odpowiednio) w IM UWr. Eliminacje w poszczególnych kategoriach odbędą się 19 XI, 26 XI i 3 XII.

2 lata temu