Kongres Matematyków

W dniach 6-14 VII wirtualnie (zamiast  w St. Petersburgu) odbywa się Międzynarodowy Kongres Matematyków. Poza 30 wykładami plenarnymi obrady na kongresie toczyć się będą w 20 sekcjach tematycznych, w tym jednej poświęconej nauczaniu i popularyzacji matematyki oraz drugiej poświęconej historii matematyki. Odbędą się też dyskusje panelowe poświęcone nauczaniu matematyki: "O równowadze pomiędzy nauczaniem w klasie a nauczaniem zdalnym" oraz "O innowacyjnych formach popularyzacji matematyki".

1 miesiąc temu