Konkurs na prace studenckie

Wydział Matematyki i Informatyki UWr podpisał umowę z Bankiem Zachodnim na organizację w latach 2018-2020  konkursów na najlepsze prace dyplomowe (licencjackie i magisterskie z matematyki i informatyki). W każdym z nich pula nagród wynosi 3000 zł. Pierwsza edycja dotyczy prac obronionych w okresie od 16.09.2017 do 15.09.2018. Finał konkursu odbędzie się w październiku 2018. W konkursie mogą brać udział prace ocenione na 5. Nominowani do nagrody będą prezentowali prace podczas finału studentom i pracownikom WMI UWr oraz przedstawicielom sponsora.

2 miesiące temu