Matematyczne Jesioniki

W dniach 13-14 X w ramach seminarium I3 odbędzie się wyjazd nauczycieli Matematyczne Jesioniki. Formularz zgłoszeniowy jest tutaj.

2 tygodnie temu