Matematyczne Jesioniki

Do 5 X przyjmowane są zgłoszenia na wyjazd nauczycieli Matematyczne Jesioniki w dniach 13-14 X w ramach seminarium I3. Formularz zgłoszeniowy jest tutaj.

2 miesiące temu