Nagroda im. Duszenki 2017

Trzecim laureatem nagrody im. Kamila Duszenki został Thomas Koberda z University of Virginia (USA). Nagrodę w wysokości 3000 euro otrzymał za prace z niskowymiarowej topologii i geometrycznej teorii grup. Pełna wersja strony poświęconej Nagrodzie jest tutaj.

1 rok temu