Nagroda im. Duszenki 2018

Laureatem czwartej edycji Nagrody im. Kamila Duszenki został Alessandro Sisto z Wydziału Matematyki Politechniki w Zurychu (Eidgenössische Technische Hochschule), gdzie zajmuje się badaniem uogólnień grup hiperbolicznych, dla któeych udowodnił interesujące twierdzenia, używając różnorodnych technik.

2 miesiące temu