Nagrody Fundacji mBanku

Ruszyła III edycja konkursu Krok w przyszłość Fundacji mBanku na najlepszą pracę studencką z matematyki. Zwycięzca zostanie uhonorowany statuetką Stefcia (na cześć Stefana Banacha) i otrzyma 20 tys. zł. Nabór wniosków trwa do 31 X, a wyniki poznamy 30 III 2019 w rocznicę urodzin Stefana Banacha. W ramach konkursu Fundacja co rok przyznaje najlepszym studentom i absolwentom kierunków matematycznych nagrody za przedstawione i obronione prace magisterskie lub licencjackie oraz opublikowane w międzynarodowych czasopismach naukowych samodzielne prace z matematyki. Jednorazowa pula nagród wynosi 40 tys. zł. Jury pod przewodnictwem prof. Pawła Strzeleckiego - dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki  Uniwersytetu Warszawskiego (w którym uczestniczy też prof. Dariusz Buraczewski z IM UWr) - przyznaje nagrodę główną w wysokości 20 tys. zł oraz dwa wyróżnienia po 10 tys. zł. Przedstawiane do konkursu prace powinny promować nowatorskie, oryginalne rozwiązania lub wskazywać nowe kierunki bądź metody badawcze.

Laureaci poprzednich edycji

 • 2016
  nagroda główna: Wojciech Górny (Uniwersytet Warszawski) za pracę „Zagadnienia najmniejszego gradientu”, opiekun prof. dr hab. Piotr Rybka
  wyróżnienie: Marcin Lara (Uniwersytet Jagielloński), za pracę „Towards the inverse problem for deformations of finite group representations”, opiekun dr Jakub Byszewski
  wyróżnienie: Damin Orlef (IMPAN/ Uniwersytet Warszawski) za pracę „Random groups are not left-orderable”, opiekun prof. dr hab. Lech Tadeusz Januszkiewicz
 • 2017
  nagroda główna: Agnieszka Hejna (Uniwersytet Wrocławski) za pracę magisterską „O zlokalizowanych sharp funkcjach”, opiekun prof. dr hab. Jacek Dziubański
  wyróżnienie: Konrad Deka (Uniwersytet Jagielloński) za publikację "Some properties of regular and rational sets”, opiekun dr hab. Dominik Kwietniak
  wyróżnienie: Kamil Rychlewicz (Uniwersytet Warszawski)  za pracę licencjacką „Combinatorial aspects of toric ideals”, opiekun dr hab. Andrzej Weber

   

2 lata temu