Międzyszkolne Kółka Matematyczne

W roku szkolnym 2018/19 FMW we współpracy z Instytutem Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego będzie prowadziła międzyszkolne kółka matematyczne dla utalentowanych matematycznie uczniów: Olimpijskie (w kategorii juniorów i seniorów) oraz Matematyka dla myślących (w kategorii młodzików, juniorów i seniorów), a także Klub Shogi. Pozostałe kółka nie będą w tym roku szkolnym otwierane ze względu na zbyt małą liczbę chętnych.

Odpłatność za semestr zajęć wynosi 200 zł (32 godziny lekcyjne) lub 30 zł za pojedyncze zajęcia. Obowiązuje rejestracja za pomocą formularza on-line. Aktualne listy zgłoszeń są wywieszone tutaj. Poniżej podane są daty wszystkich spotkań kółek w I semestrze. Zajęcia odbywają się w grupach 24-osobowych. W tej chwili limity miejsc są przekroczone, ale na zajęcia pokazowe zapraszamy wszystkie zgłoszone osoby. Uczestnicy kółek międzyszkolnych mogą brać udział we wszystkich konkursach, grach miejskich, wycieczkach i obozach matematycznych organizowanych przez FMW (jako reprezentacja MKM).

Nauczyciele, którzy prowadzą w szkołach kółka przygotowujące do Olimpiady Matematycznej Juniorów, mogą korzystać z programu i materiałów kółka Matematyka dla Myślących - juniorów oraz brać udział w comiesięcznych seminariach olimpijskich dla nauczycieli. Zgłoszenia przyjmowane są na adres mikolaj@math.uni.wroc.pl

 

W roku szkolnym 2018/19 działać będą następujące kółka:

 • Kółko olimpijskie - juniorzy (klasy VII-VIII SP i III GM)
  przygotowuje do udziału w Olimpiadzie Matematycznej Juniorów
  prowadzący: Stanisław ŁAPICKI (absolwent III LO, student IM UWr)
  miejsce: Instytut Matematyczny UWr, pl. Grunwaldzki 2/4, sala 601 lub A
  odpłatność: 200 zł/sem
  termin: 2 soboty w miesiącu, godz. 10:00-13:00
  harmonogram spotkań: 16.02, 2.03, 16.03, 30.03, 13.04, 27.04, 11.05, 25.05
     
 • Kółko olimpijskie - seniorzy (LO i gimnazjaliści startujący w OM)
  prowadzący:
  Michał SZACHNIEWICZ (absolwent III LO Wrocław, student ISIM)
  miejsce: Instytut Matematyczny UWr, pl. Grunwaldzki 2/4
  harmonogram spotkań: III w godz. 10-14 zapraszamy do sali A na Uniwersytecką Sobotę Olimpijską
  regularne spotkania kółka w semestrze letnim są zawieszone
   
 • Matematyka dla Myślących - młodzicy (szkoła podstawowa kl. III, IV, V)
  prowadzący: Agata HOFFMANN (pracownik IM UWr)
  miejsce: Instytut Matematyczny UWr, pl. Grunwaldzki 2/4, sala 601
  odpłatność: 200 zł/sem
  termin: 2 soboty w miesiącu, godz. 10:00-13:00
  harmonogram spotkań: 23.02, 23.03, 30.03, 6.04, 11.05, 18.05, 8.06, 15.06
   
 • Matematyka dla Myślących - juniorzy (szkoła podstawowa kl. VI, VII, VIII)
  prowadzący: Małgorzata MIKOŁAJCZYK (pracownik IM UWr)
  miejsce: Instytut Matematyczny UWr, pl. Grunwaldzki 2/4, sala WS
  odpłatność: 200 zł/sem
  termin: 2 soboty w miesiącu, godz. 10:00-13:00
  harmonogram spotkań: 16.02, 23.02, 9.03, 23.03, 13.04, 11.05, 1.06, 8.06
   
 • Matematyka dla Myślących - seniorzy (3 GM i LO)
  prowadzący: Damian MATUSZAK (student IM UWr)
  miejsce: Instytut Matematyczny UWr, pl. Grunwaldzki 2/4, sala 607
  odpłatność: 300 zł/sem
  termin: 2 soboty w miesiącu, godz. 10:00-13:00
  harmonogram spotkań: 2.03, 16.03, 30.03, 13.04, 27.04, 11.05, 18.05, 25.05
   
 • Klub miłośników shogi
  prowadzący:
  Wojciech JEDYNAK (Fundacja Przyjaźni Polsko-Japońskiej Nami)
  miejsce: Instytut Matematyczny UWr, pl. Grunwaldzki 2/4, sala 711
  odpłatność: 250 zł/sem (10 spotkań) lub 30 zł za pojedyncze zajęcia
  termin: 2 soboty w miesiącu godz. 11:00-14:00
  harmonogram spotkań: 16.02, 2.03, 16.03, 30.03, 13.04, 27.04, 11.05, 25.05, 8.06, 22.06

 

Te kółka nie będą otworzone w roku szkolnym 2018/19

 • Kółko lingwistyki matematycznej
  prowadzący: Michał ŚLIWIŃSKI (pracownik IM UWr, nauczyciel w III LO)
  miejsce: Instytut Matematyczny UWr, pl. Grunwaldzki 2/4, sala 605
  odpłatność: 200 zł/sem lub 30 zł za pojedyncze zajęcia
  termin: 2 soboty w miesiącu, godz. 10:00-13:00
 • Klub Miłośników Geometrii (przygotowanie do konkursów GM i LO)
  prowadzący: Stefan MIZIA (nauczyciel w III LO Wrocław)
  miejsce: Instytut Matematyczny, pl. Grunwaldzki 2/4, sala 605
  odpłatność: 200 zł/sem lub 30 zł za pojedyncze zajęcia
  termin: 2 soboty w miesiącu, godz. 9:00-12:00
 • Kółko rachunków na sorobanie (dla SP i GM)
  prowadzący: Agata MAZUR (nauczycielka w III LO)
  miejsce: Instytut Matematyczny, pl. Grunwaldzki 2/4, sala 605
  odpłatność: 200 zł/sem lub 30 zł za pojedyncze zajęcia
  termin: 2 soboty w miesiącu, godz. 9:00-12:00
 • Matematyczne origami
  prowadzący: Sylwia SZCZĘSNA-CICHOŃ (nauczycielka w SP 107 Wrocław)
  miejsce: Instytut Matematyczny UWr, pl. Grunwaldzki 2/4, sala 601
  odpłatność: 200 zł/sem lub 30 zł za pojedyncze zajęcia
  termin: 2 soboty w miesiącu, godz. 9:00-12:00
 • Strategiczne gry planszowe
  prowadzący: Sylwia SZCZĘSNA-CICHOŃ (nauczycielka w SP 107 Wrocław)
  miejsce: Instytut Matematyczny UWr, pl. Grunwaldzki 2/4, sala 601
  odpłatność: 200 zł/sem lub 30 zł za pojedyncze zajęcia
  termin: 2 soboty w miesiącu, godz. 9:00-12:00
 • Kółko matematyczne po angielsku
  prowadzący: Małgorzata MIKOŁAJCZYK (pracownik IM UWr)
  miejsce: Instytut Matematyczny UWr, sala 602
  odpłatność: 200 zł/sem lub 30 zł za pojedyncze zajęcia
  termin: 2 soboty w miesiącu, godz. 13:00-16:00
 • Kółko matematyczne po niemiecku
  prowadzący: Michał ŚLIWIŃSKI (pracownik IM UWr, nauczyciel w III LO)
  miejsce: Instytut Matematyczny UWr, sala 602
  odpłatność: 200 zł/sem lub 30 zł za pojedyncze zajęcia
  termin: 2 soboty w miesiącu, godz. 13:00-16:00
 • Kółko matematyczne po francusku
  prowadzący: Renata BOSZKO (nauczycielka matematyki)
  miejsce: Instytut Matematyczny UWr, sala 603
  odpłatność: 200 zł/sem lub 30 zł za pojedyncze zajęcia
  termin: 2 soboty w miesiącu 12:00-15:00
 • Kółko matematyczne po hiszpańsku
  prowadzący: Olga MIKOŁAJCZYK-ŁADO (nauczycielka matematyki w V LO)
  miejsce: Instytut Matematyczny UWr, sala 602
  odpłatność: 200 zł/sem lub 30 zł za pojedyncze zajęcia
  termin: 2 soboty w miesiącu 12:00-15:00 
 • Kółko matematyczne po rosyjsku
  prowadzący: STEFAN MIZIA (nauczyciel matematyki w III LO)
  miejsce: Instytut Matematyczny UWr, sala 603
  odpłatność: 200 zł/sem lub 30 zł za pojedyncze zajęcia
  termin: 2 soboty w miesiącu 12:00-15:00

Kółka olimpijskie wymagają przystąpienia do Olimpiady Matematycznej lub Olimpiady Matematycznej Juniorów. Kurs "Matematyka dla Myślących" przewidziany jest dla uczniów zaniedbanych matematycznie przez szkołę. Jego celem jest przestawienie się na inny typ zadań - rozwijających myślenie, a nie wykorzystujących schematy i algorytmy. Przy okazji można przekonać się, że matematyka wcale nie musi być nudna, a jej uczenie się wcale nie polega na odtwarzaniu wyuczonych wzorów. Rozwiązywane zadania rozwijają umiejętność logicznego myślenia, a nie wykorzystywania utartych schematów. Pokazują, że matematyka jest ciekawa, mądra, wciągająca i potrzebna. W szczególności zajęcia przeznaczone dla licealistów skierowane są do tych, którzy planują w przyszłości podjęcie studiów na kierunkach, gdzie niezbędna jest matematyka. Mogą też zgłaszać się osoby po maturze, które planują poprawkę matury z matematyki, zmianę kierunku studiów lub ich podjęcie w kolejnym roku akademickim. Celem kursu jest zmniejszenie rozbieżności między umiejętnościami matematycznymi, jakich wymaga się w szkole i na studiach. Szkoła przygotuje w tej chwili głównie do zdania matury, ale ta wiedza, a zwłaszcza wymagane umiejętności są dalece niewystarczające, by poradzić sobie bez stresów z matematyką na uczelni. Aby zawczasu zapracować na sukces na studiach, a przy okazji powtórzyć systematycznie wiadomości przed maturą, warto wziąć udział w tym kursie. Szczegółowy program kursu dla LO znajduje się tutaj. Osoby, które nie mogą brać udziału w zajęciach, mogą nieodpłatnie, samodzielnie korzystać z materiałów archiwalnych zamieszczonych w Internecie tutaj.

 

odpłatność

Pierwsze zajęcia w semestrze mają charakter pokazowy i są bezpłatne. Wpłat należy dokonać przed rozpoczęciem kolejnych zajęć na podane niżej konto Fundacji. W uzasadnionych wypadkach odpłatność może ulec obniżeniu na wniosek rodzica lub nauczyciela. 

Fundacja Matematyków Wrocławskich
pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław
56 1950 0001 2006 0692 5295 0002
Idea Bank SA
z dopiskiem: darowizna na cele statutowe + imię i nazwisko ucznia

 

kontakt

Dodatkowych informacji udziela Małgorzata Mikołajczyk mejlowo pod adresem mikolaj@math.uni.wroc.pl lub telefonicznie pod numerami 71 3361085 albo 71 3757416.

 

Informacje o innych kółkach matematycznych prowadzonych we Wrocławiu: