Quality Class w Warszawie

W dniach 5-10 VII odbędzie się w Warszawie XXIII Szkoła Dydaktyki Matematyki Quality Class z udziałem studentów z IM UWr.

12 miesięcy temu