Rekrutacja na matematykę

Zakończyła się rekrutacja na studia matematyczne i informatyczne. Na UWr przyjęto: na matematykę 288 osób (z 380 kandydatów), na informatykę 247 (z 842), na ISIM -  30 (z 82). Na matematykę stosowaną na PWr przyjęto 88 osób.

1 rok temu