Seminarium WMI UWr

W 2017 roku po 35 latach wróciła tradycja organizowania seminarium wydziałowego dla pracowników i studentów WMI UWr. Jego kolejne posiedzenie odbędzie się 30 IV o godz. 12.30 w sali 119 w II UWr. Marek Cygan (UW, laureat Google CodeJam, założyciel firmy Nomagic) wygłosi odczyt "Machine learning in robotic manipulation". Przed wykładem o godz. 12.00 dziekan zaprasza na kawę i ciasto.

Seminarium organizowane jest od semestru letniego 2017 z inicjatywy dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UWr Tomasza Jurdzińskiego, raz w miesiącu we wtorek. Jego celem jest prezentacja kierunków badań prowadzonych przez pracowników Wydziału w sposób elementarny, dostępny dla niespecjalistów oraz studentów. Wykład trwa 45 minut, a przez kolejny kwadrans odbywa sie dyskusja. Organizatorami spotkań są Dariusz Biernacki (II UWr) oraz Dariusz Buraczewski (IM UW). Seminarium jest kontynuacją tzw. Matematycznych Wtorków, cotygodniowych środowiskowych spotkań wrocławskich matematyków, których celem był przegląd publikacji.

 

Streszczenie bieżącego wykładu:
Since 2012 breaktroughs in deep learning have revolutionalized computer vision, machine translation and many other fields. However, the impact of those discoverings in robotics was both delayed and limited in depth. During the talk I will describe how data-driven approaches have changed robotic manipulation in recent years and describe challenges one faces when trying to transfer learnings from simulation to the real world.

 

Poprzednie posiedzenia

 1. 25 IV 2017 - prof. Ludomir Newelski (IM UWr) - Język a struktura
 2. 30 V 2017 - prof. Witold Charatonik (II UWr) - W poszukiwaniu rozstrzygalnych logik
 3. 18 IX 2017 - Kate Juschenko (Northwestern University, USA) - Cycling amenable groups and soficity
 4. 7 XI 2017 - prof. Jacek Świątkowski (IM UWr) - Grupy hiperboliczne, brzeg w nieskończoności i kompakty Markowa
 5. 19 XII 2017 - prof. Leszek Pacholski (II UWr) - Kilka kontrowersyjnych uwag o polskiej nauce
 6. 20 III 2018 - prof. Grzegorz Karch (IM UWr) - O odkryciach Alana Turinga w biologii
 7. 5 VI 2018 - dr hab. Jarosław Byrka (II UWr) - Klastrowanie oczyma algorytmika
 8. 13 IX 2018 - Magnus Halldorsson (Uniwersytet w Reykjaviku) - The algorithmic study of wireless networking
 9. 27 IX 2018 - Roger Cooke (Politechnika w Delft, Holandia) - The Confidence Trap: dysfunctional dialogues about climate
 10. 18 X 2018 - Włodzimierz Zadrożny (University of North Carolina at Charlotte) - Topology and Sheaves for Natural Language Understanding
 11. 6 XI 2018 - Elvezio Ronchetti  (University of Geneva) - An Introduction to the Basic Concepts of Robust Statistics
 12. 22 I 2019 - Piotr Śniady (IM PAN) - Zaproszenie do kombinatoryki asymptotycznej
 13. 9 IV 2019 - Waldemar Hebisch (IM UWr) - Poszukiwanie gwiazd okresowych (poświęcone pamieci Zbigniewa Kołaczkowskiego)
 14. 30 IV 2019 - Marek Cygan (UW) - Machine learning in robotic manipulation
1 miesiąc temu