Stypendia dla przyjętych na I rok

Do 5 VIII tegoroczni maturzyści z małych miejscowości Dolnego Śląska (poniżej 20 000 mieszkańców) mogą się ubiegać o rekomendację do Stypendium Pomostowego na pierwszy rok studiów dziennych w wysokości 700 zł miesięcznie.

1 miesiąc temu