Szkoła Matematyki Poglądowej

W dniach 24-28 VIII odbędzie się w Woli Duckiej (pod Warszawą) LVIII Szkoła Matematyki Poglądowej nt. Analogie.

W gruncie rzeczy cały gmach matematyki to analogie:
• analogicznie do rachowania na liczbach naturalnych (i na jego uzytek) stworzono teorie pierscieni;
• analogicznie do rachunku liczb wymiernych powstała teoria ciał;
• oglad wieloscianów zaowocował zarówno teorią grup, jak topologią geometryczną;
• praktycznie niezbedne mierzenie przyniosło zarówno liczby rzeczywiste, jak i rachunek prawdopodobienstwa;
• obserwacje kinematyczne zaowocowały analizą matematyczną i rachunkiem wariacyjnym;
• nawet logika matematyczna i computer science powstały w analogii do scholastycznych sylogizmów.

1 rok temu