Warsztaty sorobanu na WSM

2 X w IM UWr w godz. 9-14 w ramach Wrocławskich Spotkań Matematycznych warsztaty rachowania na sorobanie poprowadzą Kenichi Ishido i Natsuho Sugiyama ze szkoły sorobanu w Chibie (Japonia). Zajęcia odbędą się w salach 601 i 605 wg ustalonego grafiku rezerwacji.

10 miesięcy temu