Zjazd polsko-włoski

W dniach 17-20 IX w Instytucie Matematycznym UWr odbędzie się spotkanie Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Italian Mathematical Union oraz Italian Society of Industrial and Applied Mathematics

4 tygodnie temu