Zjazd polsko-włoski

W dniach 17-20 IX w Instytucie Matematycznym UWr odbywa się spotkanie Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Italian Mathematical Union oraz Italian Society of Industrial and Applied Mathematics rozpoznawanie pod kryptonimem UMI-SIMAI-PTM. Bierze w nim udział ponad 700 matematyków z całego świata, którzy obradują w 44 sekcjach tematycznych na Kampusie Grunwaldzkim UWr oraz w budynku D20 PWr.

9 miesięcy temu