Zmarł Aleksander Janicki

1 V zmarł Aleksander Janicki - profesor emerytowany UWr. Urodzony w 1946, studia matematyczne na UWr odbył w latach 1964-1969, doktorat w IM UWr uzyskał w 1978, w latach 1980-2002 był adiunktem w IM PWr, tu habilitował się z informatyki w 1999, w latach 2003-2011 był zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w IM UWr, wypromował 7 doktorów. Zajmował się analizą funkcjonalną, równaniami różniczkowymi i metodami komputerowymi w modelowaniu stochastycznym. W 2011  przeszedł na emeryturę ze względu na zły stan zdrowia. Prywatnie był wielkim miłośnikiem i propagatorem muzyki Franciszka Liszta, w latach 1993-2001 sekretarzem Towarzystwa Lisztowskiego w Polsce. Jego żona Lilianna także jest matematykiem, dwoje dzieci zostało znakomitymi muzykami, a jedna z córek uzyskała wykształcenie matematyczno-lingwistyczne.

Msza żałobna i ceremonia pogrzebowa odbędą się 11 V o godz. 12 na Cmentarzu Grabiszyńskim.

2 lata temu