Program i materiały na Radę Instytutu Matematycznego w dniu 23 lutego 2016 r.

Zapraszam na posiedzenie Rady Instytutu Matematycznego, które odbędzie się 23 lutego 2016 r. w audytorium im. Władysława Ślebodzińskiego o godz. 12.15.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Instytutu w dniu 12 stycznia 2016 roku.
  2. Komunikaty Dyrekcji. (ref. prof. dr hab. L. Newelski)
  3. Powołanie recenzentów, komisji doktorskiej oraz komisji do egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Zeineb Ghardallou, zgodnie z umową co-tutelle między Uniwersytetem w Tunisie a Uniwersytetem Wrocławskim. (ref. prof. dr hab. K. Dębicki)
  4. Zaopiniowanie kryteriów przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego w Instytucie Matematycznym od roku akademickiego 2016/2017. (ref. prof. dr hab. J. Dziubański)
  5. Sprawozdanie z działalności naukowej Instytutu Matematycznego w 2015 roku. (ref. prof. dr hab. K. Dębicki)
  6. Informacja o nowej stronie Instytutu Matematycznego w internecie. (ref. prof. dr hab. D. Buraczewski)
  7. Wolne wnioski

Materiały na posiedzenie Rady Instytutu w dniu 23 lutego 2016 roku: