Konkurs • Jury

Jury konkursu w latach 2017-2019:

 • dr hab. Marek Bodnar (UW)
 • dr hab. Krzysztof Burnecki (PWr)
 • dr hab. Anna Jaśkiewicz (PWr)
 • dr hab. Marcin Magdziarz (PWr)
 • dr hab. Przemysław Matuła (UMCS)
 • dr hab. Marek Klonowski (PWr)
 • dr hab. Rafał Kulik (UOttawa)
 • dr hab. Mateusz Kwaśnicki (PWr)(przewodniczący jury w LII Konkursie)
 • dr hab. Małgorzata Migda (PP)
 • dr hab. Marek Pycia (UCLA)
 • * prof. dr hab. inż. Krzysztof Szajowski (przewodniczący jury)
 • dr hab. Krzysztof Topolski (UWr)
 • dr hab. Roman Urban (UWr)
 • dr hab. Tomasz Żak (PWr)

Jury konkursu w roku 2015-2016:

 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Inglot (przewodniczący jury)
 • dr inż. Marek Klonowski
 • dr hab. Krzysztof Topolski
 • dr hab. inż. Marcin Magdziarz
 • dr hab. Wojciech Mydlarczyk
 • dr hab. inż. Krzysztof Szajowski
 • dr hab. Tomasz Żak

Jury konkursu w roku 2014:

 • dr Andrzej Dąbrowski
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Inglot(przewodniczący jury)
 • dr inż. Marek Klonowski
 • dr hab. Wiesław Krakowiak
 • dr hab. inż. Marcin Magdziarz
 • dr hab. Wojciech Mydlarczyk
 • dr hab. inż. Krzysztof Szajowski
 • dr hab. Tomasz Żak

Jury konkursu w roku 2013:

 • prof. Ewa Damek (przewodnicząca)
 • dr Andrzej Dąbrowski
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Inglot
 • dr inż. Marek Klonowski
 • dr hab. Wiesław Krakowiak
 • dr hab. inż. Marcin Magdziarz
 • dr hab. Wojciech Mydlarczyk
 • dr hab. inż. Krzysztof Szajowski
 • dr hab. Tomasz Żak

Jury konkursu w roku 2012:

 • prof. Ewa Damek (przewodnicząca)
 • dr Andrzej Dąbrowski
 • dr inż. Marek Klonowski
 • dr hab. Wiesław Krakowiak
 • dr hab. inż. Marcin Magdziarz
 • dr hab. Wojciech Mydlarczyk
 • dr hab. inż. Krzysztof Szajowski
 • dr hab. Tomasz Żak

Jury konkursu w roku 2011:

 • prof. Ewa Damek (przewodnicząca)
 • dr hab. inż. Małgorzata Bogdan
 • dr inż. Marek Klonowski
 • dr hab. Wiesław Krakowiak
 • dr hab. Tomasz Żak
 • dr hab. Wojciech Mydlarczyk
 • dr hab. inż. Krzysztof Szajowski

Jury konkursu w roku 2010:

 • prof. Ewa Damek (przewodnicząca)
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Bogdan
 • dr hab. Wiesław Krakowiak
 • dr hab. inż. Tadeusz Kulczycki
 • dr hab. Wojciech Mydlarczyk

Jury konkursu w rok 2009:

 • prof. Tadeusz Bednarski (przewodniczący)
 • prof. Zbigniew J. Jurek
 • dr hab. inż. Agnieszka Jurlewicz
 • dr hab. Wiesław Krakowiak
 • dr hab. inż. Tadeusz Kulczycki
 • dr hab. Wojciech Mydlarczyk

Jury konkursu w roku 2008:

 • Tadeusz Bednarski (przewodniczący)
 • Agnieszka Jurlewicz
 • Krzysztof Dębicki

Jury konkursu w latach 2005-2007:

 • Władysław Szczotka (przewodniczący)
 • Jarosław Bartoszewicz
 • Michał Ryznar